iTRAS > Katalog > Staroměstská mostecká věž

Staroměstská mostecká věž

Karel IV. a jeho doba

Staroměstská mostecká věž

Staroměstská mostecká věž je jednou z nejhezčích gotických věží v Evropě. Je vysoká 47 metrů a na její ochoz vede 138 schodů. Z věže je krásný výhled přes Vltavu na Pražský hrad. Ve věži je expozice Karel IV. a jeho doba s dokumentárním filmem o astronomických a astrologických souvislostech vzniku Karlova mostu.

Autor článku: Luboš Moravec | poslední aktualizace: 6. listopadu 2015

Kategorie: Zajímavosti

Fotogalerie:

Staroměstská mo…Staroměstská mo…Staroměstská mo…Staroměstská mo…


Základní informace:

Historie Staroměstské mostecké věže

Věž byla postavena na prvním pilíři Karlova mostu, a to někdy v 70. – 80. letech 14. století za vlády českého krále Karla IV. Měla obrannou funkci, zároveň však i vysokou estetickou hodnotu s unikátní sochařskou výzdobou jako součást Královské cesty. Za jejího autora, včetně veškeré a kamenické výzdoby, se považuje Petr Parléř. Na konci Třicetileté války utrpěla Staroměstská mostecká věž značné škody, kdy její západní část ostřelovalo švédské vojsko, které se neúspěšně pokoušelo probít přes Karlův most. K dalšímu poškození věže došlo za revolučních nepokojů roku 1848, k nutné rekonstrukci se přistoupilo o třicet let později.

Roku 1621, po porážce Českého stavovského povstání, byly na Staroměstské mostecké věži vystaveny setnuté hlavy sedmadvaceti popravených českých pánů. Sejmuty byly až po deseti letech, tajně a na neznámém místě pohřbeny. Dosud nebyly nalezeny.

Tajemství, záhady, mýty a magie Staroměstské mostecké věže

Na západní stěně věže jsou umístěny sochy sv. Zikmunda, patrona Lucemburska a sv. Vojtěcha, patrona Čech. U nohou mají plastiku lva, který shlíží z věže dolů. V den svátku sv. Víta (15. 6.) dochází k jevu, kdy stín hlavy lva dopadne na štít s vyobrazením orlice, který je umístěn pod ním. Symbolicky je tak stvrzeno spojení Čech s Moravou. Stejně tak umístění jiných soch, jejich počet i počet zdobných prvků má skrytý význam související s astrologií.

Staroměstská mostecká věž má být chráněna latinským magickým zaklínadlem, které se čte z obou stran stejně: Signa te, signa, temere me tangis et angis - Tobě na vědomí, poskvrníš-li mě dotykem, budeš zardoušen. Proti zlým démonům má stavbu údajně chránit i mrtvá kočka zazděná do základů - více o magii a záhadách Staroměstské mostecké věže.


Zobrazení na mapě:

 

Tipy v okolí:

Kategorie: Akce (1) ~ Obce (1) ~ Pohostinství (5) ~ Relaxace (4) ~ Sport (1) ~ Ubytování (2) ~ Zábava (18) ~ Zajímavosti (270)
Pražský hrad

Pražský hrad

největší souvislý hradní komplex na světě — S délkou 570 m a šířkou 130 m největší souvislý hradní komplex na světě. Tradiční sídlo českých panovníků. Památka UNESCO.Karlův most

Karlův most

nejstarší dochovaný pražský most přes řeku Vltavu — Most je téměř 516 m dlouhý a propojuje Staré Město s Malou Stranou. Národní kulturní památka.Královská obora Stromovka

Královská obora Stromovka

pražský Central Park — Stromovkou vedou četné značené stezky vhodné pro inline bruslení, jízdu na kole, běh a jiné sportovní aktivity. Přírodní památka.Katedrála svatého Víta

Katedrála svatého Víta

největší pražský chrám a duchovní symbol českého státu — Hlavní dominanta Pražského hradu a největší a nejvýznamnější chrám v Praze. V kapli sv. Václava jsou uloženy české korunovační klenoty.Chrám sv. Mikuláše

Chrám sv. Mikuláše

nejkrásnější stavba českého baroka — Kostel Sv. Mikuláše na Malé Straně bývá často považován za nejpůsobivější stavbu českého baroka a také patří k nejpřednějším barokním budovám Evropy.Hanavský pavilon

Hanavský pavilon

nejkrásnější výhled na Prahu — Jeden z nejhezčích pohledů na historickou Prahu. Z ptačí perspektivy shlédnete pověstné pražské mosty a nesčetné věže kostelů a chrámů.Loreta Praha

Loreta Praha

2. nejcennější chrámový poklad v ČR a proslulá zvonkohra — V Loretě je uložen Loretánský poklad s Diamantovou monstrancí s 6222 diamanty. Každou hodinu tu hraje loretánská zvonkohra se 30 zvony.Národní divadlo

Národní divadlo

nejznámější divadlo v ČR — Nejznámější divadlo v naší zemi a vrcholné dílo české architektury 19. stol. Slavnostně bylo otevřeno 18. 11. 1883 představením Smetanovy opery Libuše.Nové Zámecké schody

Nové Zámecké schody

Strmá cesta pod Rajskou zahradou — Nové zámecké schody stoupají vzhůru pod jižními zahradami Pražského hradu. Ve středověku tudy vedla příkrá vozová cesta, tzv. Strmá cesta.Petřín

Petřín

kopec zamilovaných — 1. máje navštěvují rozkvetlý třešňový sad na Petříně davy zamilovaných, přitom až do 14. stol. byl Petřín popravištěm.Kontaktní informace

Staroměstská mostecká věž
Karlův most
Praha 1 - Staré Město
110 00
Tel.:[+420] 224 220 569
Email:muzeum@muzeumprahy.cz
Web:www.muzeumprahy.cz/760-prazs…

Poloha

GPS:
50°5'10.278"N, 14°24'49.024"E
Kraj:Praha
Okres:Praha-město
Obec:Praha

Doporučení

Staroměstská mostecká věž, z níž na Prahu shlížejí římský císař a český král Karel IV. a jeho syn Václav IV., se vyznačuje bohatou a propracovanou symbolikou. Navzdory veškerému úsilí se její významy nepodařilo dosud zcela objasnit. Nepochybně však vyjadřuje Karlovo pojetí císařské i královské vlády a její sepětí se zeměmi Koruny české. Svou funkci měla věž též v pražském panoramatu jako honosný strážce Kamenného mostu, po kterém procházely slavnostní průvody, ať již směrem k panovnické rezidenci na Hradě nebo opačně, do každodenností pulsujícího pravobřežního souměstí.

Prof. PhDr. Petr Čornej, Dr.Sc.

historik a rektor Literární akademie


© 2009–2024 iTRAS. Všechna práva vyhrazena.webdesign: Ladzo.cz