iTRAS > Katalog > Beskydy

Beskydy

nejlesnatější krajina v ČR a oblast výskytu velkých šelem

Beskydy

Téměř souvisle zalesněný horský celek, který charakterizují četné horské hřebeny, hluboká údolí, louky se starobylými dřevěnicemi, jalovcové pastviny, čisté vodní toky s divokými kaskádami a vodopády. Z lesů převažují nepůvodní horské smrčiny, místy se dochovaly jedlobukové pralesy. Beskydy přímo navazují na rozsáhlá západoslovenská pohoří, odkud se sem přistěhovávají velké šelmy medvěd hnědý, vlk obecný a rys ostrovid. Chráněná krajinná oblast.

Autor článku: Luboš Moravec | poslední aktualizace: 2. března 2015

Kategorie: Oblasti

Fotogalerie:

Soumrak na Kněh…Beskydská kraji…Ukázka typické …Přírodní rezerv…


Další informace:

Důvod vyhlášení chráněné krajinné oblasti Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy byla vyhlášena jako významná zalesněná kopcovitá oblast, v které se dochovaly původní jedlobukové pralesy, druhově pestré louky, unikátní skalní útvary, jeskyně, horské bystřiny s četnými kaskádami a vodopády. Beskydy představují jediné území v České republice, kde pohromadě žijí velké šelmy medvěd hnědý (Ursus arctos), vlk obecný (Canis lupus) a rys ostrovid (Lynx lynx).

Symbol chráněné krajinné oblasti Beskydy

Symbolem chráněné krajinné oblasti Beskydy se stal významný a mnoha pověstmi opředený vrchol Beskyd, Radhošť. Dalším beskydským symbolem je dřevina jalovec obecný, který se početně vyskytuje na zdejších, a pro beskydskou krajinu velmi typických jalovcových pastvinách, též zvaných jako pasínky.

Turistika a volný čas

Beskydy jsou pro turismus vhodné v kterémkoli ročním období. Pro vyznavače letní turistiky je zřízena hustá síť turistických a cykloturistických tras po horských hřebenech, údolích vodních toků a vyhlídkových místech s působivými pohledy na beskydskou krajinu. Milovníkům zimních sportů se nabízejí četné běžkařské trasy a velmi dobře vybavená lyžařská střediska s celorepublikově vyhledávanými sjezdovkami. Beskydy patří k regionům s bohatou kulturní tradicí, kterou zde připomínají mnohé folklórní festivaly a lidové slavnosti.

Vegetace

V dávných dobách pokrývaly Beskydy rozsáhlé jedlobukové pralesy. S postupným přílivem lidí do této oblasti však docházelo k jejich kácení a nahrazování hospodářsky významným smrkem. Smrkové lesy dnes patří v Beskydech k nejrozsáhlejším lesním typům. Jedlobukové pralesy se dochovaly již jen vzácně. K vidění jsou např. v národních přírodních rezervacích Mazák, Salajka či Mionší - největší pralesovité území v České republice. V Beskydech jsou také hojně zastoupeny horské louky a rašeliniště (např. přírodní památky Byčinec a Galovské lúky), místy horské podmáčené smrčiny (např. rezervace Mazák, Smrk a Kladnatá-Grapy) a jalovcové pastviny (přírodní památka Uherská), které tvoří typický prvek beskydské krajiny.

Květena

Nejvzácnější druhy rostlin se v chráněné krajinné oblasti Beskydy vyskytují především na podhorských loukách a pastvinách. V přírodní památce Pod Juráškou, jako na jedné ze 6 lokalit v ČR, každoročně vykvétá bílokvětá orchidej prstnatec plamatý sedmihradský (Dactylorhiza maculata subsp. transsivanica). Z dalších významných druhů orchidejí se vyskytuje prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), který v přírodní památce Galovské lúky vytváří populaci s četností neuvěřitelných až 6000 jedinců. V přírodní památce Obidová roste v největší beskydské populaci masožravá rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). Na suťových skalách v přírodní památce Trojačka roste jako na jedné z mála lokalit v ČR velmi dekorativní kapradina jelení jazyk celolistý (Phyllitis scolopendrium). V přírodní památce Zubří je možné z jara vidět vykvétat v bohaté populaci divoce rostoucí šafrán karpatský (Crocus heuffelianus).

Zvířena

Pro výskyt živočichů v chráněné krajinné oblasti Beskydy má velký význam návaznost horstev na západoslovenská pohoří a skutečnost, že je to téměř souvisle zalesněný horský celek. Díky těmto podmínkám zde mohou žít velké šelmy, jako je medvěd hnědý (Ursus arctos), vlk obecný (Canis lupus) a rys ostrovid (Lynx lynx). Odlehlá horstva Beskyd obývá také náš největší kurovitý pták tetřev hlušec (Tetrao urogallus). Zdejší horské a podhorské louky patří k nejatraktivnějším lokalitám chřástala polního (Crex crex) v ČR. Za vlhkého počasí může pozorný návštěvník spatřit opravdový skvost beskydských lesů, kterým je nádherně modře zbarvený plž modranka karpatská (Bielzia coerulans).

Vodstvo

Beskydy patří mezi vydatné a kvalitní zásobárny povrchové pitné vody v ČR. Oproti tomu jsou velice chudé na podzemní vody, což je dáno nepříznivou geologickou stavbou z nepropustné horniny flyše. Nejvýznamnějšími zdroji pitné a užitkové vody jsou vodárenské nádrže Morávka a Šance. Větší řeky zastupují Vsetínská Bečva, Rožnovská Bečva, Ostravice a Morávka. V Beskydech se hojně vyskytují kamenné soutěsky s horskými potoky s četnými tůňkami, kaskádami a vodopády. Nejpůsobivější vodopády jsou k vidění např. v přírodní památce Vodopády Satiny, přírodní památce Bučací potok a v přírodní rezervaci Zimný potok.

Geologie

Podloží chráněné krajinné oblasti Beskydy tvoří převážně hornina zvaná flyš. Flyš velice dobře zvětrává a při velkých deštích vytváří kluzké plochy, které mají za následek časté sesuvy zdejších prudce nakloněných svahů. Ze zajímavých geologických útvarů se v Beskydech objevují nekrasové jeskyně, z nichž nejvýznamnější je veřejně nepřístupná Kněhyňská jeskyně. Další jeskynní systémy jsou chráněny v přírodní památce Ondrášovy díry. V nejjižnějším cípu Beskyd v národní přírodní rezervaci Pulčín – Hradisko, se dochovalo působivé skalní město.

Externí odkazy:


Zobrazení na mapě:

 

Tipy v okolí:

Kategorie: Akce (2) ~ Oblasti (1) ~ Pohostinství (13) ~ Relaxace (15) ~ Sport (13) ~ Ubytování (9) ~ Výlety (2) ~ Zábava (11) ~ Zajímavosti (83)
Bílé Karpaty

Bílé Karpaty

oblast květnatých orchidejových luk a starých ovocných sadů — Rozsáhlé území při JV hranici ČR s SK, jež je příkladnou ukázkou harmonického soužití člověka s přírodou. Unikátní květnaté orchidejové louky prostupují staré ovocné sady, drobná políčka, zahrady, původní lesy, … CHKO a biosférická rezervace UNESCO.Vodopády Satiny

Vodopády Satiny

nejznámější vodopády v Beskydech — Vodopády na říčce Satině jsou nejznámější a nejnavštěvovanější vodopády v CHKO Beskydy. Skalnaté koryto Satiny se považuje za jedno z nejdelších (1 km) a nejtypičtějších pro moravskou část Karpat. Přírodní památka.Valašské muzeum v přírodě

Valašské muzeum v přírodě

nejstarší muzeum v přírodě ve střední Evropě — Přírodní skanzen s jedinečnou expozicí městské a vesnické valašské lidové architektury z první půlky 19. století. Pravidelně se zde konají různé vzdělávací a kulturní programy, folklórní pořady, výstavy, přehlídky, festivaly aj. Celoroční provoz.Lysá hora

Lysá hora

nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyd — Dominantní hora Moravskoslezských Beskyd s nadmořskou výškou 1323 m. Na jejím vrcholu se vypíná 78 m vysoká telekomunikační věž, je zde vybudována meteorologická stanice a sídlo horské služby. Návštěvníkům se nabízí možnost občerstvení a ubytování.Přechod Bílých Karpat

Přechod Bílých Karpat

trek přes Bílé Karpaty z Petrova do Valašských Klobouků — Cca 130 km trasa napříč CHKO Bílé Karpaty. Navštívíte bělokarpatské vinice, nádherné orchidejové louky, staré ovocné sady, nejvyšší horu české strany Bílých Karpat, horské pralesy, malebnou kopaničářskou krajinu, strmá vršatská bradla aj.Botanická zahrada a arboretum Štramberk

Botanická zahrada a arboretum Štramberk

na návštěvě v moravském Středomoří — Botanická zahrada v bývalém vápencovém lomu připomíná Středomoří. Kamenný labyrint uprostřed lomu navíc vypadá jako antická zřícenina.Štramberk

Štramberk

moravský Betlém — Pohádkové městečko, kterému se pro jeho malebnost přezdívá moravský Betlém. Mj. proslulo výrobou medového cukroví Štramberské uši.Beskydská oblast tmavé oblohy

Beskydská oblast tmavé oblohy

zažijte pravou beskydskou tmu — 2. oblast v ČR, vyhlášená pro ochranu tmy a noční oblohy bez výrazného světelného znečištění. Nejvyšším bodem BOTO je Lysá hora.Bučací potok

Bučací potok

divočina s jedním z nejvyšších beskydských vodopádů — Přírodní rezervace s divokým kaskádovitým tokem Bučacího potoka. Bučací vodopád s výškou 6,4 m patří k nejvyšším vodopádům v moravské a slezské části Karpat.Dřevěnice Štramberk

Dřevěnice Štramberk

ubytování v pravé valašské roubence s příběhem — Zamilujete si tu útulné interiéry s všudypřítomnou vůní dřeva, zahřejete se u pravých kachlových kamen, vyspíte se v roubené posteli… to vše v náruči okouzlujícího Štramberka, tzv. moravského Betléma, hned u botanické zahrady.Kontaktní informace

Správa CHKO Beskydy
Nádražní 36
Rožnov pod Radhoštěm
756 61
Tel.:[+420] 571 654 293
Email:beskydy@nature.cz
Web:www.beskydy.nature.cz

Poloha

Kraj:Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Okres:Frýdek-Místek, Nový Jičín, Vsetín
Obec:Rožnov pod Radhoštěm

© 2009–2024 iTRAS. Všechna práva vyhrazena.webdesign: Ladzo.cz