iTRAS > Katalog > Bílé Karpaty

Bílé Karpaty

oblast květnatých orchidejových luk a starých ovocných sadů

Bílé Karpaty

Bílé Karpaty – rozsáhlá oblast při JV hranici ČR s SK, jež byla po staletí šetrně kultivována člověkem. Výsledkem jsou tisíce hektarů unikátních květnatých luk s nejbohatších výskytem orchidejí ve střední Evropě! Pestré louky prostupují solitérní stromy, staré ovocné sady, úrodná políčka a zahrady drobných zemědělců, původní lesy… V obcích se dochovala lidová architektura a folklor. Bílé Karpaty jsou příkladnou ukázkou harmonického soužití člověka s přírodou. Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO.

Autor článku: Luboš Moravec | poslední aktualizace: 8. července 2013

Kategorie: Oblasti

Fotogalerie:

Muzeum vesnice …Národní přírodn…Prstnatec bezov…Střevíčník pant…


Další informace:

Národopisné oblasti Bílých Karpat

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty se rozkládá na území pěti svérázných mikroregionů, které se od sebe liší nejen typem osídlení krajiny, ale také nářečím a folklorem. Od JZ k SV to jsou:

1) Dolňácko

V širším pojetí dolní část Slovácka, ležící u řeky Moravy. V CHKO Bílé Karpaty se jedná o území táhnoucí se od Sudoměřic k obcím Strážnice, Radějov, Tvarožná Lhota, Kněždub a Uherský Brod – pro zdejší krajinu jsou typické táhlé a sporadicky obydlené horské hřebeny, květnaté louky, vinice, ovocné sady…

2) Horňácko

Kopcovitý kraj tvořený loukami a lesy v okolí obcí Velká nad Veličkou, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Hrubá Vrbka, Javorník, Kuželov, Nová Lhota a Suchov.

3) Moravské Kopanice

Oblast ve střední části CHKO Bílé Karpaty, vymezená obcemi Starý Hrozenkov, Vyškovec, Žítková, Vápenice a Lopeník. Vznikla při velmi pozdní valašské kolonizaci v 17. až 18. stol. Typická je velmi členitá mozaikovitá krajina s rozptýlenými usedlostmi obklopenými sady, políčky, loukami a lesy. Většina políček se nacházela v obtížně přístupném terénu a bylo možné je obdělávat pouze kopáním motykou – odtud název Kopanice.

4) Luhačovické zálesí

Kraj okolo lázeňského města Luhačovice a obce Slavičín, někdy též označovaný jako léčivé srdce Moravy; odděluje od sebe moravské národopisné regiony Slovácko a Valašsko. Místní vesnice byly od nepaměti chudé, což vedlo k rozvoji domácí výroby a řemesel (dnes v prodeji výtečné sušené ovoce, mošty a destiláty). Situaci změnilo až vybudování luhačovických lázní a Baťových závodů v blízkém Zlíně.

5) Jižní Valašsko

Kraj okolo obcí Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice. Od raného novověku se zde usazovali Valaši, původem pastevci, kteří přeměňovali místní bukové lesy na pastviny.

Květnaté orchidejové louky – fenomén Bílých Karpat

V chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty se díky vhodným přírodním podmínkám a citlivému hospodaření člověka v minulých stoletích vyvinuly unikátní květnaté louky, jež patří na orchideje k nejbohatším ve střední Evropě. Nejcennější a nejrozsáhlejší luční porosty jsou chráněny v NPR Čertoryje, NPR Zahrady pod Hájem, NPR Porážky, NPR Jazevčí a NPP Búrová. Cílem Správy CHKO Bílé Karpaty je na těchto plochách udržet tradiční postupy hospodaření, které spočívají ve střídání pastvy se sečí, odstraňování náletu, šetrných lesnických zásazích se zachováním remízků a solitérních stromů aj. Veřejnost se může do ochrany bělokarpatských luk také zapojit, např. účastí na letním sečení luk.

Záchrana starých krajových odrůd ovocných dřevin

Bílé Karpaty jsou jednou z mála oblastí ČR, kde se po našich předcích do dnešních dnů dochovalo mnoho zajímavých odrůd ovocných dřevin (především ojedinělé místní typy slivoní a hrušní). Český svaz ochránců přírody po těchto dřevinách v Bílých Karpatech pátrá, mapuje je a pro jejich záchranu byla založena v centrální části NPR Zahrady pod Hájem genofondová plocha, kde se všechny zjištěné odrůdy pěstují – ke konci roku 2011 bylo na ploše cca 3 ha vysázeno přes 450 stromů hrušní, jabloní, třešní a slivoní.

Není plevel jako plevel

Některá drobná políčka a záhumenky Bílých Karpat, které dosud nebyly poškozeny nadměrným používáním pesticidů, jsou domovem mnoha zajímavých plevelných druhů rostlin, které z území ČR již téměř vymizely. V okolí Velké nad Veličkou jsou to např. štěničník paprskující (Bifora radians), hrachor pačočkový (Lathyrus aphaca), svízel trojrohý (Galium tricornutum), rozrazil matný (Veronica opaca), kyprej yzopolistý (Lythrum hyssopifolia) či hořinka východní (Conringia orientalis). V oblasti Moravských Kopanic dosud roste např. silenka galská (Silene gallica) a sveřep stoklasa (Bromus secalinus).

Pralesovité bučiny a tesařík alpský

Kromě květnatých luk se na některých místech Bílých Karpat dochovaly i staré původní bučiny pralesovitého charakteru. Nejvzácnější bukové lesy nacházejí ochranu v národní přírodní rezervaci Velká Javorina, přírodní rezervaci Sidonie či v přírodní památce Chladný vrch – ve zdejších porostech se dokonce udržel nádherný brouk tesařík alpský (Rosalia alpina), který na většině území ČR již patří k vyhubeným druhům.

Folklorní tradice

V Bílých Karpatech se dodnes setkáváme s živou tradicí lidových krojů, písní a tanců, a to během nejrůznějších kulturních akcí – k těm nejoblíbenějším patří např.: Jízda králů ve Vlčnově (UNESCO!), Mezinárodní foklorní festival ve Strážnici, Horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou, Tradiční horňácké kosení v Malé Vrbce, Kopaničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově či Mikulášský jarmark ve Valašských Kloboukách.

Lidová architektura

Na území CHKO Bílé Karpaty najdeme mnoho dokladů lidového stavitelství a ukázek života našich předků. Za návštěvu určitě stojí Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici, historické vinné sklepy Petrov-Plže u Strážnice, salaš Travičná u Radějova, památkové domky v Hluku, větrný mlýn v Kuželově, obydlí zvěrokleštiče v obci Komňa a lidové stavby Dušana Jurkoviče v Luhačovicích.

Externí odkazy:


Zobrazení na mapě:

 

Tipy v okolí:

Kategorie: Akce (3) ~ Oblasti (2) ~ Pohostinství (11) ~ Půjčovny (2) ~ Relaxace (8) ~ Sport (5) ~ Ubytování (14) ~ Výlety (1) ~ Zábava (7) ~ Zajímavosti (69)
Beskydy

Beskydy

nejlesnatější krajina v ČR a oblast výskytu velkých šelem — Téměř souvisle zalesněný horský celek s četnými hřebeny, hlubokými údolími, potoky s kaskádami a vodopády. Na jediném místě v ČR tu žijí pohromadě vlk, medvěd a rys.Valašské muzeum v přírodě

Valašské muzeum v přírodě

nejstarší muzeum v přírodě ve střední Evropě — Přírodní skanzen s jedinečnou expozicí městské a vesnické valašské lidové architektury z první půlky 19. století. Pravidelně se zde konají různé vzdělávací a kulturní programy, folklórní pořady, výstavy, přehlídky, festivaly aj. Celoroční provoz.Čertoryje

Čertoryje

jedny z nejcennějších orchidejových luk ve střední Evropě — Přibližně 325 ha květnatých orchidejových luk u obce Tvarožná Lhota v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, patřící k nejpřísněji chráněným lučním porostům v České republice. Roste zde přes dvacet druhů orchidejí. Národní přírodní rezervace.Hrad Buchlov

Hrad Buchlov

královský hrad na jednom z nejvyšších kopců Chřibů — Hrad z 1. pol. 13. stol., jež se klene na jednom z nejvyšších vrcholů přírodního parku Chřiby v nadmořské výšce 520 m, nedaleko obce Buchlovice. K vidění jsou dobově zařízené interiéry, přírodovědné sbírky a mnohé další. Národní kulturní památka.Zámek Buchlovice

Zámek Buchlovice

jedno z nejvýznamnějších barokních šlechtických sídel v ČR — Zámek v obci Buchlovice, založený těsně před rokem 1700. Zámecké interiéry připomínají atmosféru časů habsburské monarchie; k vidění jsou mj. rozsáhlé sbírky grafických děl, starožitný nábytek, barokní zahrada, anglický park, sbírka fuchsií aj.Vlčí prameny

Vlčí prameny

první soukromá biologická rezervace v Bílých Karpatech — Rodinná rezervace u obce Vyškovec uprostřed CHKO Bílé Karpaty, kterou založil RNDr. Lubomír Pospěch s cílem vytvořit kvalitní výzkumné a vzdělávací terénní pracoviště pro studenty a odbornou veřejnost. Konají se tu přírodovědné exkurze, fotokurzy aj.Zámek Lešná

Zámek Lešná

secesní honosná zámecká rezidence ve zlínské zoo — Lešenský zámek se nachází v městské části Zlín-Štípa a je situován do areálu zlínské zoologické zahrady. Tato velkolepá secesní stavba sloužila jako rezidenční sídlo rakouského hraběcího rodu Seilernů od konce 19. století až do roku 1945.Stavby Dušana Jurkoviče v Luhačovicích

Stavby Dušana Jurkoviče v Luhačovicích

lidově-secesní památky v lázeňském městě — V lázeňském městě Luhačovice se dochovalo dvanáct lidově-secesních staveb, které zde v letech 1902 až 1903 vystavěl významný architekt Dušan Jurkovič, a jimiž Luhačovicím vtiskl jedinečný ráz. Dnes jsou tyto stavby chráněny jako kulturní památky.Větrný mlýn Jalubí

Větrný mlýn Jalubí

replika větrného mlýna holandského typu nad obcí Jalubí — Věrná kopie větrného mlýna holandského typu nad obcí Jalubí u Uherského Hradiště, kde původní mlýn stával od pol. 19. stol. až do roku 1938. Dnešní stavba je z let 2007–2009 a snaží se poukázat na zručnost a dovednost předchozích generací stavitelů.Větrný mlýn Štípa

Větrný mlýn Štípa

jediná dochovaná památka tohoto druhu v okrese Zlín — Větrný mlýn v městské části Zlín-Štípa, v ulici Pod Větřákem, postavený již v letech 1858–60, patřící k nejmenším větrným mlýnům holandského typu v České republice. Hodnotný doklad lidového stavebnictví; kulturní památka a soukromé muzeum.Kontaktní informace

Správa CHKO Bílé Karpaty
Nádražní 318
Luhačovice
763 26
Tel.:[+420] 577 119 626
Email:bilekarp@nature.cz
Web:www.bilekarpaty.nature.cz

Poloha

Kraj:Jihomoravský kraj, Zlínský kraj
Okres:Hodonín, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín
Obec:Strážnice, Luhačovice

Doporučení

Chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty jsem celou přešel a musím říct, že v každém jejím koutu jsou úchvatná místa! Na své si tu přijdou zejména „přírodomilci“ a obdivovatelé lidové architektury. Pokud se do Bílých Karpat zrovna chystáte a nemáte představu, kam vyrazit, jistě vás nezklamou orchidejové louky v NPR Čertoryje, malebná kopaničářská krajina na Vyškovci a v okolí Žítkové či Vršatská bradla nedaleko Brumova-Bylnice – úžasná místa!

Luboš Moravec

provozovatel cestovatelského portálu iTRAS

itras.cz ~ [+420] 777 819 117 ~ info@itras.cz


© 2009–2024 iTRAS. Všechna práva vyhrazena.webdesign: Ladzo.cz