iTRAS > Katalog > Broumovská skupina kostelů

Broumovská skupina kostelů

unikátní soubor barokní sakrální architektury

Broumovská skupina kostelů

Krajinu Broumovska zvelebuje 10 barokních kostelů (tzv. broumovská skupina kostelů), které v rekordně krátkém čase (v letech 1690–1743) vystavěli nejlepší architekti své doby – otec a syn Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferovi (vyjma kostela v Martínkovicích); stavbu inicioval osvícený opat Broumovského kláštera Otmar Zinke. Tato vrcholná umělecká díla téměř po 3 staletí kulturně a duchovně obohacují broumovský venkov.

Autor článku: Luboš Moravec | poslední aktualizace: 17. března 2016

Kategorie: Zajímavosti

Fotogalerie:

Kostel sv. Mark…Kostel sv. Máří…Kostel sv. Máří…Kostel Všech sv…


Velkolepá kniha broumovských kostelů

Broumovský profesionální fotograf Jan Záliš ve spolupráci s broumovským historikem Miroslavem Otte vydali velkou obrazovou knihu broumovských kostelů, krajiny Broumovska, Policka, Adršpašska a Teplicka: Broumovsko – krajina architektury a architektura krajiny » koupit knihu.

Velká obrázková kniha Broumovsko – krajina architektury a architektura krajiny
Velká obrázková kniha Broumovsko – krajina architektury a architektura krajiny

Kostel sv. Markéty (Šonov)

1727–1730, Kilián Ignác Dientzenhofer | mapa

Tvarově nejexpresivnější stavba K. I. Dientzenhofera – vstupní průčelí se 2 šikmými věžemi vytváří až divadelní kulisu; stavba je inspirována bazilikou sv. Markéty Břevnovského kláštera v Praze. Jedná se o nejodlehlejší kostel broumovské skupiny – stojí jako dominanta na návrší u Šonova; objevuje se i v dálkových pohledech z Broumovského kláštera. Šonovský a bezděkovský kostel jsou jedinými kostely broumovské skupiny, které mají 2 věže.

Dvouvěžová silueta šonovského kostela
Dvouvěžová silueta šonovského kostela
Letecký pohled na kostel sv. Markéty, Šonov
Letecký pohled na kostel sv. Markéty, Šonov

Kostel sv. Máří Magdalény (Božanov)

1735–1743, Kilián Ignác Dientzenhofer | mapa

Jedna z nejvýpravnějších staveb celé skupiny broumovských kostelů – jedná se o zděnou stavbu bez dřevěné konstrukce stropů, díky čemuž mohl architekt uplatnit jiné stavební principy a metody. Zvenku se kostel tváří jako podélná stavba, interiér je ale kruhový (centrála). Řešení je zjednodušenou a obměněnou variantou kostela sv. Klimenta v Odoleně Vodě. Božanovský a bezděkovský kostel jsou jedinými kostely broumovské skupiny, které mají věžní hodiny.

Celkový pohled na božanovský kostel
Celkový pohled na božanovský kostel
Kruhový interiér kostela v Božanově
Kruhový interiér kostela v Božanově

Kostel sv. Prokopa (Bezděkov)

1724–1727, Kilián Ignác Dientzenhofer | mapa

Kostel sice geograficky nespadá do Broumovska, ale do broumovské skupiny kostelů jednoznačně patří (jeho výstavba souvisela s působením benediktinů na Policku). Společně s božanovským kostelem se jedná o jediný kostel broumovské skupiny, který má věžní hodiny; stejně tak se šonovským kostelem je jediným kostelem se dvěma věžemi.

Kostel sv. Prokopa, Bezděkov
Kostel sv. Prokopa, Bezděkov
Interiér bezděkovského kostela
Interiér bezděkovského kostela

Kostel sv. Anny (Vižňov)

1725–1727, Kilián Ignác Dientzenhofer | mapa

Exteriér kostela je jedním z nejčistších a nejkrásnějších příkladů tzv. dynamického baroka, což ještě umocňuje hra světla a stínů na fasádách a střechách.

Exteriér kostela sv. Anny, Vižňov
Exteriér kostela sv. Anny, Vižňov
Stropní freska ve vižňovském kostele
Stropní freska ve vižňovském kostele

Kostel Všech svatých (Heřmánkovice)

1722–1724, Kilián Ignác Dientzenhofer | mapa

Kostel je tvarovou obdobou kostela ve Vižňově; půdorys stavby a nejcharakterističtější rysy interiéru jsou ale na rozdíl od dalších kostelů broumovské skupiny zřejmé i z exteriéru. Bohatě členitý půdorys rozehrává střechu kostela do mnoha plošek dlátovitého tvaru, které spolu s barokní cibulí a členitými stěnami vytvářejí dramatickou hru světel a stínů. Strop kostela je vymalován výhledem do nebes.

Exteriér kostela Všech svatých, Heřmánkovice
Exteriér kostela Všech svatých, Heřmánkovice
Výhled do nebes – freska uvnitř kostela
Výhled do nebes – freska uvnitř kostela

Kostel sv. Michaela archanděla (Vernéřovice)

1719–1722, Kryštof Dientzenhofer | mapa

V kostele je umístěn údajně nejstarší zvon na Broumovsku – pochází z r. 1600. Na hlavním oltáři je obraz od Felixe Antonína Schefflera, znázorňující zjevení sv. archanděla Michaela na hoře Gargano. Půdorysem se podobá kostelu Narození sv. Jana Křtitele v Úterý (prostá halová oválná stavba). Kostel doplňuje rozsáhlý hřbitov se starobylou zdí (pravděpodobně z dob gotiky).

Exteriér kostela ve Vernéřovicích
Exteriér kostela ve Vernéřovicích
Interiér kostela – pohled k oltáři, Vernéřovice
Interiér kostela – pohled k oltáři, Vernéřovice

Kostel sv. Jakuba Většího (Ruprechtice)

1720–1723, Kryštof Dientzenhofer | mapa

Kostel uprostřed hřbitova se hřbitovní bránou – renesanční dvoupatrovou zvonicí z 2. pol. 16. stol. Oltář kostela byl v roce 1998 doplněn novým obrazem sv. Jakuba Většího od malíře Vjaceslava Iljašenka.

Kostel sv. Jakuba Většího, Ruprechtice
Kostel sv. Jakuba Většího, Ruprechtice
Interiér ruprechtického kostela
Interiér ruprechtického kostela

Kostel sv. Barbory (Otovice)

1725–1726, Kryštof Dientzenhofer | mapa

Kostel je koncipován jako čistý ovál s připojeným věncem 8 kaplí. Nad hlavním vchodem do kostela je umístěna pamětní deska s monogramem opata Otmara Zinkeho a letopočtem 1726 (rok vysvěcení kostela). Součástí otovického kostela byl deskový obraz Ukřižování z 15. století, který je jedinečnou památkou svého druhu v celém regionu; dnes je vystaven v Muzeu Broumovska.

Exteriér kostela sv. Barbory, Otovice
Exteriér kostela sv. Barbory, Otovice
Interiér otovického kostela
Interiér otovického kostela

Kostel. sv. Václava (Broumov)

1729, Kilián Ignác Dientzenhofer | mapa

Kostel je příkladem mistrovské hry s architektonickými prvky tak, aby stavba působila monumentálním dojmem; přitom staveniště bylo ve městě velmi stísněné a odpovídalo parcele pro stavbu většího obytného domu. Svatyně má půdorys protaženého řeckého kříže.

Exteriér kostela sv. Václava, Broumov
Exteriér kostela sv. Václava, Broumov
Freska v broumovském kostele sv. Václava
Freska v broumovském kostele sv. Václava

Kostel Panny Marie, sv. Jiří a sv. Martina (Martínkovice)

1692–1698, Martin Allio | mapa

Jako jediný z celé broumovské skupiny kostelů je dílem Martina Allia. Kopuli kostela zdobí fresky Felixe Antonína Schefflera, zpodobňující výjevy ze života Panny Marie, sv. Jiří a sv. Martina (vzácná je freska sv. Jiří bojujícího s drakem). Kostelní varhany jsou jedny z nejcennějších, které se na Broumovsku dochovaly téměř v původním stavu (vyrobil je v r. 1769 broumovský varhanář Franz Süssmuth).

Letecký pohled na kostel v Martínkovicích
Letecký pohled na kostel v Martínkovicích
Vzácné varhany uvnitř kostela, Martínkovice
Vzácné varhany uvnitř kostela, Martínkovice

Kaple Panny Marie Sněžné (Hvězda)

1732–1733, Kilián Ignác Dientzenhofer | mapa

Stavba z tesaného pískovce má půdorys pěticípé hvězdy, ale uvnitř je kruhová. Stojí na skalnatém výběžku Broumovských stěn, kde dal opat Tomáš Sartorius v roce 1670 vztyčit dřevěný kříž s pozlacenou plechovou hvězdou. Na kapli navazuje kamenný ochoz s pěkným výhledem na Broumovskou kotlinu.

Kaple Panny Marie Sněžné, Hvězda
Kaple Panny Marie Sněžné, Hvězda
Letecký pohled na kapli na Hvězdě
Letecký pohled na kapli na Hvězdě

Festival klasické hudby Za poklady Broumovska

Každé léto broumovské kostely ožívají během festivalu klasické hudby Za poklady Broumovska. Jedním z cílů festivalu je upozornit na neutěšený stav broumovských kostelů a vybraným vstupným přispět na jejich opravu – obnovou barokní skupiny kostelů se přímo zabývá projekt Pro život kostelů Broumovska.

Zajímavosti broumovské skupiny kostelů

  1. motivem výstavby kostelů byla obnova již nevyhovující sítě dřevěných kostelů
  2. v souladu s barokní symbolikou jsou broumovské kostely stavěny tak, aby byly zdaleka viditelné a tvořily v krajině jakousi navigaci, jejímž úběžníkem je Broumovský klášter
  3. většina kostelů broumovské skupiny působí zcela jiným dojmem z interiéru a exteriéru
  4. přestože všechny kostely broumovské skupiny vynikají rozmanitostí půdorysů, jsou architektonicky skromnější; je to z toho důvodu, že na nákladech výstavby se z části museli podílet i místní farnosti

Externí odkazy


Tipy v okolí:

Kategorie: Akce (3) ~ Obce (2) ~ Pohostinství (10) ~ Relaxace (4) ~ Sport (5) ~ Ubytování (5) ~ Výlety (2) ~ Zábava (6) ~ Zajímavosti (58)
Pískovna Adršpach

Pískovna Adršpach

nejkrásnější skalní jezírko v ČR — Zatopená pískovna v Adršpachu s průzračně čistou vodou a bělostnými písečnými plážičkami se právem považuje za naše nejkrásnější skalní jezírko. Pro svoji atraktivitu se objevilo v nejedné filmové pohádce.Penzion Dita Adršpach

Penzion Dita Adršpach

soukromé ubytování u rezervace Adršpach-Teplické skály — Ubytování ve stylové, citlivě rekonstruované budově bývalé sodovkárny z 1. pol. 19. stol., v pokojích s vlastním sociálním zařízením. Součástí penzionu je společenská místnost, vinárna, úschovna kol a velká zahrada s posezením. Ceny od 250 do 400 Kč.Nové Město nad Metují

Nové Město nad Metují

český Betlém — „Malebné, zvláštní hnízdečko, které se vypíná na skále pitoreskně jako směle myšlená městečka vánočních jeslí.“ — Jan NerudaVelký vodopád Adršpach

Velký vodopád Adršpach

největší vodopád Adršpašských skal — 16metrový vodopád ve skalní jeskyni Adršpašských skal napájený malým jezírkem. Když u vodopádu zvoláte heslo: „Krakonoši, dej nám vodu!“, obsluha zdvihne stavidlo a vodopád na krátko z hukotem zmohutní.Babiččino údolí

Babiččino údolí

krajina z nejznámější povídky Boženy Němcové — Jedno z nejnavštěvovanějších výletních míst východních Čech. Do zdejší krajiny Božena Němcová zasadila příběh své nejznámější povídky, Babička. Národní kulturní památka.Broumovský klášter

Broumovský klášter

za vzácnou relikvií Turínského plátna — V klášteře je uložena unikátní kopie Turínského plátna z r. 1651. Na světě se nachází asi 40 podobných historických kopií, broumovská však patří k nejzdařilejším a je jediná ve střední Evropě severně od Alp.Kamenná brána

Kamenná brána

přírodní televize s neokoukaným programem — Jeden z hlavních symbolů Broumovských stěn připomínající obří kamennou televizi. Vstupte přímo do „obrazovky“ a rozehraje se před vámi neopakovatelné drama Broumovské kotliny a Javořích hor.Kaple na Hvězdě

Kaple na Hvězdě

sakrální klenot Broumovských stěn — Poutní kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě je nejnavštěvovanějším místem Broumovských stěn. Projektoval ji K. I. Dientzenhofer, jeden z nejlepších architektů své doby. Při pohledu z venku má tvar pěticípé hvězdy, uvnitř je ale kruhová.Kočičí skály u Pěkova

Kočičí skály u Pěkova

Dolní labyrint stolové hory Ostaš — Menší pískovcové skalní město vrchu Ostaš. Největším skalním útvarem je Kočičí hrádek s různými chodbičkami, průchody a průlezy.Kostel sv. Markéty Šonov

Kostel sv. Markéty Šonov

nejodlehlejší kostel broumovské skupiny — Nejodlehlejší kostel slavné broumovské skupiny kostelů. Byl postaven v letech 1727–1730 podle plánů geniálního K. I. Dientzenhofera.Kontaktní informace

Římsk. farnost – Děk. Broumov
Kostelní náměstí 224
Broumov
550 01
Mobil:[+420] 731 110 397
Tel.:[+420] 491 521 678
Email:kancelar@broumovfarnost.cz
Web:www.broumovfarnost.cz

Poloha

Doporučení

Focení kostelů na Broumovsku se stalo mojí vášní! Je ideální, když se v kostele octnu sám a nemám nikoho za zády. Dám si sluchátka na uši, vypnu telefon, mám čas v klidu si vše projít, vylézt do pater. Pokaždé je tam jiné světlo, jiná teplota; mám rád, když v létě do kostela proudí teplý vzduch a zvenku voní tráva. Nejradši fotím kostel. sv. Markéty v Šonově – je pěkný zvenku, dá se fotit z mnoha stran a vždycky jinak; je totálně vybydlený a má zašlé barvy, což mi vyhovuje. Co je staré a oprýskané, mám nejradši. Všechny opravené kostely jsou šeredné. Mně by se líbilo, kdyby se tyhle kostely jen naimpregnovaly. Za jediný dobře opravený kostel pokládám ten v Bezděkově, i nová prkna tam zapadají…

Jan Záliš

profesionální fotograf a broumovský patriot

www.janzalis.com ~ [+420] 737 809 032 ~ info@janzalis.com

Zobrazit všechna doporučení (2)

© 2009–2024 iTRAS. Všechna práva vyhrazena.webdesign: Ladzo.cz