iTRAS > Katalog > Beskydy > Galerie > Přírodní památka Vodopády Satiny

Přírodní památka Vodopády Satiny

Dokonale vyvinuté skalní koryto, které je považováno za nejdelší a nejtypičtější pro moravskou část Karpat. Říčka Satina zde vytváří skalnatou soutěsku o hloubce až 15 metrů s četnými vodopády, peřejemi, skalními prahy a kaskádami.

Zobrazuji fotku č. 22 z celkem 42 fotek v této galerii.

Přírodní památka Vodopády Satiny

Další

Beskydy

Beskydy

nejlesnatější krajina v ČR a oblast výskytu velkých šelem — Téměř souvisle zalesněný horský celek s četnými hřebeny, hlubokými údolími, potoky s kaskádami a vodopády. Na jediném místě v ČR tu žijí pohromadě vlk, medvěd a rys.© 2009–2024 iTRAS & Glatzner Martin. Všechna práva vyhrazena.webdesign: Ladzo.cz