iTRAS > Katalog > Křivé jezero

Křivé jezero

zbytky zachovalého původního lužního lesa pod Pálavou

Křivé jezero

Křivé jezero je území se zachovalými zbytky původního lužního lesa, nacházející se v nivě mezi řekou Dyjí a Mlýnským náhonem, při východním břehu vodního díla Nové Mlýny v chráněné krajinné oblasti Pálava. K vidění je pozůstalý říční meandr, přirozené říční koryto, četné tůně, tvrdý a měkký luh a pravidelně zaplavované lužní louky s hlavatými vrbami - symbolem lužní krajiny jižní Moravy. Křivé jezero je chráněno jako národní přírodní rezervace, jež je zároveň mezinárodně významným mokřadem podle Ramsarské úmluvy.

Autor článku: Luboš Moravec | poslední aktualizace: 17. března 2011

Kategorie: Zajímavosti

Fotogalerie:

Křivé jezero - …Národní přírodn…Křivé jezero - …Bledule letní (…


Další informace:

Nejpočetnější populace bledule letní v ČR

V podrostu lužního lesa Křivého jezera roste více než 100 000 jedinců bledule letní (Leucojum aestivum), která zde vytváří nejpočetnější populaci na našem území. Z dalších významných rostlin se zde vyskytuje např. ladoňka dvoulistá (Scilla vindobonensis), kosatec sibiřský (Iris sibirica) a violka slatinná (Viola stagnina).

Významné hnízdiště ptáků a lokalita bobra evropského

V území Křivého jezera pravidelně hnízdí orel mořský (Haliaeetus albicilla), lesní kolonie čápů bílých (Ciconia ciconia) a kolonie kormoránů velkých (Phalacrocorax carbo). Ze savců se zde vyskytuje několik rodin bobra evropského (Castor fiber). Z významných bezobratlých zde žijí největší evropští brouci roháč obecný (Lucanus cervus) a tesařík obrovský (Cerambyx cerdo).

Externí odkazy:


Zobrazení na mapě:

 

Tipy v okolí:

Kategorie: Akce (3) ~ Obce (2) ~ Oblasti (3) ~ Pohostinství (20) ~ Průvodci (1) ~ Relaxace (4) ~ Sport (4) ~ Ubytování (20) ~ Výlety (2) ~ Zábava (4) ~ Zajímavosti (72)
Pálava

Pálava

kraj úrodných vinic a skalních stepí — Nejteplejší a nejsušší oblast České republiky. Místní krajinu tvoří úrodná pole a vinice, bělostné vápencové skály, dubové háje, skalní stepi a lesostepi s neobyčejně bohatou teplomilnou flórou a faunou. Chráněná krajinná oblast a památka UNESCO.Lednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál

zahrada Evropy — Krajina rozlehlých zámeckých zahrad, upravovaných záhonů s květinovými koberci, krásných lesů, vinic a rybníků. Území prostupují četné historické stavby, jako jsou lovecké zámečky, chrámy, kolonády a další architektonické skvosty. Památka UNESCO.Pohansko

Pohansko

archeologická památková rezervace a největší obora v ČR — Unikátní lužní krajina v jihovýchodním cípu Lednicko-valtického areálu. Lužní lesy zde prostupují četné vodní kanály, slepá ramena a rozlehlé louky se staletými duby. Počátkem 9. století zde vzniklo největší středověké hradiště ve střední Evropě.Děvín-Kotel-Soutěska

Děvín-Kotel-Soutěska

dokonalá iluze prosluněného Středomoří — Nejkrásnější a nejvzácnější stepní oblast v ČR. Zdejší vápencová bradla, zříceniny hradů, horko, vinice i přilehlé „moravské moře“ vytvářejí dokonalou iluzi prosluněného Středomoří.Zámek Lednice

Zámek Lednice

přepychové letní sídlo Lichtenštejnů — Zámek patří k nejnavštěvovanějším památkám na Moravě. Sloužil jako majestátní a honosné letní sídlo rodu Lichtenštejnů.Zámek Valtice

Zámek Valtice

monumentální rezidence a rodové sídlo Lichtenštejnů — Původně hrad, založený již ve 12. stol., později knížecí rezidence a rodové sídlo Lichtenštejnů v hlavním městě vína, Valticích na Moravě. Vnitřní expozice znázorňuje život bohaté šlechty. V zámeckých sklepích sídlí degustační expozice Salon vín ČR.Minaret

Minaret

působivá rozhledna Lednicko-valtického areálu — Nejstarší romantická stavba Lednicko-valtického areálu a vůbec nejvyšší stavba tohoto druhu v neislámských zemích. Pro návštěvníky jsou zpřístupněny tři vyhlídkové ochozy s nádherným výhledem na lednický park, Pálavu a Bílé Karpaty. Vstup zpoplatněn.Janův hrad

Janův hrad

romantická napodobenina zříceniny středověkého hradu — Umělá romantická zřícenina středověkého hradu u Lednice na Moravě, kterou nechal vystavět v roce 1801 kníže Jan Lichtenštejnský. Stavba sloužila jako lovecký zámeček a myslivna. Panstvo se zde shromažďovalo v době honů a pořádalo tu bohaté hostiny.Naučná stezka Děvín

Naučná stezka Děvín

výlet přírodovědecky mimořádnou rezervací v CHKO Pálava — Trasa naučné stezky vede národní přírodní rezervací Děvín-Kotel-Soutěska, která patří k nejcennějším chráněným územím v CHKO Pálava. Bylo zde nalezeno více než 600 druhů rostlin, což je takřka čtvrtina všech rostlinných druhů, vyskytujících se v ČR.Reistna

Reistna

klasicistní kolonáda a romantická vyhlídka — Vyhlídková stavba z počátku 19. stol., postavená jako vzpomínka knížete Jana Josefa I. z Lichtenštejna na své zesnulé předky. Kolonáda Reistna se nachází nad obcí Valtice v nadmořské výšce 291 m a je nejvyšším bodem Lednicko-valtického areálu.Kontaktní informace

Turistické informační centrum
Náměstí 1
Mikulov na Moravě
692 01
Tel.:[+420] 519 510 855
Email:tic@mikulov.cz
Web:www.mikulov.cz

Poloha

GPS:
48°51'3.621"N, 16°43'48.049"E
Kraj:Jihomoravský kraj
Okres:Břeclav
Obec:Nové Mlýny

© 2009–2024 iTRAS. Všechna práva vyhrazena.webdesign: Ladzo.cz