iTRAS > Katalog > Pastviště U Fínů

Pastviště U Fínů

pastvina s výskytem vzácné orchideje švihlíku krutiklasu

Pastviště U Fínů

Pastviště u Fínů se nachází v předhůří Šumavy, asi 1 km severovýchodně od osady Albrechtice. Jedná se o citlivě obhospodařované území, kde se mozaikovitě prolínají pastviny, vlhké louky, rašelinné a slatinné loučky, prameniště a liniové porosty dřevin. Vzácností této lokality je především výskyt kriticky ohrožené orchideje s příznačným názvem švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis), jež zde roste jako na jediném místě v Čechách (stav k roku 2011). Evropsky významná lokalita v systému Natura 2000 a národní přírodní památka.

Autor článku: Luboš Moravec | poslední aktualizace: 1. září 2011

Kategorie: Zajímavosti

Fotogalerie:

Pastviště u Fín…Pastviště u Fín…Tučnice obecná …Tolije bahenní …


Další informace:

Pastviště U Fínů - pokladnice vzácných rostlin

Na Pastvišti U Fínů bylo nalezeno mnoho ohrožených a chráněných druhů rostlin. Nejvzácnějším druhem je orchidej švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis), který zde zaujímá jedinou lokalitu v celých Čechách (stav k roku 2011). Z dalších významných druhů tu roste např. hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), vstavač kukačka (Orchis morio), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), tolije bahenní (Parnassia palustris) aj. Orgány ochrany přírody na Pastvišti U Fínů zajišťují pravidelné vypásání a kosení, které je nezbytné pro udržení žádoucího stavu.

Externí odkazy:


Zobrazení na mapě:

 

Tipy v okolí:

Kategorie: Obce (1) ~ Oblasti (1) ~ Pohostinství (9) ~ Průvodci (1) ~ Půjčovny (1) ~ Relaxace (3) ~ Sport (3) ~ Ubytování (9) ~ Výlety (1) ~ Zábava (3) ~ Zajímavosti (56)
Šumava

Šumava

zelená střecha Evropy — Národní park a chráněná krajinná oblast Šumava spolu s přilehlým Bavorským lesem tvoří největší lesní komplex ve střední Evropě. Nacházejí se zde horské smrkové lesy, pralesy, rozlehlá rašeliniště a ledovcová jezera. Biosférická rezervace UNESCO.Černé a Čertovo jezero

Černé a Čertovo jezero

největší ledovcová jezera v České republice — Významná národní přírodní rezervace v CHKO Šumava. Předmětem ochrany jsou 2 ledovcová jezera, která patří k největším v ČR. Mezi oběma jezery probíhá hlavní evropské rozvodí. V území výskyt vzácné květeny a zvířeny. Pohyb pouze po značených cestách.Přechod Šumavy

Přechod Šumavy

trek napříč Šumavou od Hojsovy Stráže do Lipna nad Vltavou — 153 km trasa národním parkem Šumava z Hojsovy Stráže do Lipna nad Vltavou. Turisté navštíví odlesněné hřebeny s krásnými výhledy, bukovosmrkové pralesy, rozlehlé pastviny, slatě, zaniklé horské osady, původní ledovcová jezera a další zajímavá místa.Prášilské jezero

Prášilské jezero

ledovcové jezero na východním výběžku hory Poledník — Ledovcové jezero, nacházející se na východním výběžku hory Poledník (1315 m n. m.) s rozhlednou, nedaleko obce Prášily, v I. zóně národního parku Šumava. Zaujímá rozlohu cca 3,91 ha, je 280 m dlouhé, 180 m široké a až 15 m hluboké.Bílá strž

Bílá strž

romantické údolí s největším vodopádem na Šumavě — Hluboce zaříznuté kaňonovité údolí Bílého potoka s největším vodopádem na Šumavě. Vodopád je tvořen několika stupni s celkovou výškou 13 metrů. V okolí vodopádu se dochovaly zbytky původních lesů pralesovitého rázu. Národní přírodní rezervace.Jezero Laka

Jezero Laka

nejmenší a nejvýše položené ledovcové jezero na Šumavě — Nejmenší (2,78 ha) a nejvýše položené (1096 m n. m.) jezero ledovcového původu na české straně Šumavy. Leží na svahu hory Plesná a od ostatních šumavských ledovcových jezer se odlišuje rašelinným dnem a typickými rašelinnými plovoucími ostrůvky.Hrad Kašperk

Hrad Kašperk

nejvýše položený královský hrad v Čechách — Gotický hrad z r. 1356 u obce Kašperské Hory na hranici národního parku Šumava. Leží v nadmořské výšce 886 m a představuje nejvýše položený královský hrad v Čechách. Z hradních věží je krásný panoramatický výhled. Natáčela se zde pohádka Anděl Páně.Hrad Velhartice

Hrad Velhartice

středověký gotický hrad s ojedinělým kamenným mostem — Gotický hrad a pozdně renesanční zámek, nacházející se nad obcí Velhartice v blízkosti chráněné krajinné oblasti Šumava. Jedná se o dispozičně ojedinělou stavbu s mohutným kamenným mostem, který v hradních areálech střední Evropy nemá obdoby.Povydří

Povydří

kaňonovité údolí šumavské řeky Vydry s naučnou stezkou — Balvanitý kaňon řeky Vydry táhnoucí se mezi bývalou osadou Antýgl a osadou Čeňkova Pila v I. zóně národního parku Šumava. Po pravém říčním břehu prochází naučná stezka. Území patří k nejkrásnějším místům Šumavy a je chráněno jako přírodní památka.Roklanský potok

Roklanský potok

hlavní přítok šumavské řeky Vydry — Hlavní přítok řeky Vydry, pramenící v národním parku Šumava, asi 500 metrů SZ od Blatného vrchu. Mezi Javoří Pilou a Modravou vede podél Roklanského potoka 5 km dlouhá červená turistická stezka, představující jedno z nejhezčích šumavských údolí.Kontaktní informace

Informační centrum Sušice
Náměstí Svobody 138
Sušice 1
342 01
Tel.:[+420] 376 540 214
Email:icsusice@mususice.cz
Web:www.sumavanet.cz/icsusice

Poloha

GPS:
49°12'40.235"N, 13°34'21.952"E
Kraj:Plzeňský kraj
Okres:Klatovy
Obec:Sušice - Albrechtice

© 2009–2024 iTRAS. Všechna práva vyhrazena.webdesign: Ladzo.cz