iTRAS > Katalog > Přechod Šumavy

Přechod Šumavy

trek napříč Šumavou od Hojsovy Stráže do Lipna nad Vltavou

Přechod Šumavy

Téměř 153 km dlouhý trek napříč Šumavou pro zdatné turisty. Trasa vede převážně územím národního parku Šumava po pohraničních stezkách, začíná v obci Hojsova Stráž a končí u přehrady Lipno v Lipně nad Vltavou (směr SZ-JV), aniž by protínala jakékoliv větší město. Během putování navštívíte odlesněné hřebeny s krásnými výhledy, bukovosmrkové pralesy, rozlehlé pastviny, slatě, zaniklé horské osady, původní ledovcová jezera a další zajímavá místa.

Autor článku: Luboš Moravec | poslední aktualizace: 30. listopadu 2012

Kategorie: Výlety

Fotogalerie:

Roklanský potok…Březová alej v …Třístoličník, Š…Pastviny u Horn…


Základní informace:

ITINERÁŘ TRASY

Legenda: ŽL = žlutá turistická trasa, ČE = červená turistická trasa, ZE = zelená turistická trasa, MO = modrá turistická trasa

1. etapa (24 km)

Hamry-Hojsova Stráž -> ŽL: Vodopád (5,5 km) -> ČE: Černé jezero (4 km) -> ČE: Čertovo jezero (2,5 km) -> ČE: Železná Ruda-Alžbětín (5,5 km) -> ČE: Debrník (1 km) -> ČE: Zámecký les (2 km) -> ČE: Pod Polomem (3,5 km)

Zajímavosti na trase: Bílá strž (hluboké kaňonovité údolí Bílého potoka s největším šumavským vodopádem, měřícím 13 m), Černé jezero (největší, nejhlubší a nejníže položené ledovcové jezero na české straně Šumavy), Čertovo jezero (druhé největší ledovcové jezero v ČR), Debrník (bývalá sklářská osada a vstup do národního parku Šumava).

2. etapa (25,3 km)

Pod Polomem -> ČE: Vodní kanál (2,5 km) -> ČE: Jezero Laka (1 km) -> ČE: Gsenget (4 km) -> ČE: Frantův most (1,5 km) -> ZE: Poledník, rozc. (4 km) -> ČE: Poledník (tam a zpět celkem 0,8 km) -> ČE: Javoří slať (3,5 km) -> ČE: Tmavý potok (2 km) -> ČE: Javoří Pila (0,5 km) -> ČE: Rybárna (3 km) -> ČE: Modrava (2,5 km)

Zajímavosti na trase: jezero Laka (nejmenší a nejvýše položené ledovcové jezero na Šumavě), Gsenget (bývalá zemědělská osada), rozhledna Poledník (impozantní kruhový výhled na celou Šumavu), Roklanský potok v jednom z nejhezčích šumavských údolí, Návštěvnické centrum dřevařství Modrava (unikátní interaktivní expozice zaměřená na dřevo), turistické odpočívadlo na Modravě (obývací pokoj ve volné krajině).

3. etapa (27,8 km)

Modrava -> ČE: Modravský potok, most (2 km) -> ČE: Černohorská nádrž (2 km) -> ČE: Ptačí nádrž (0,5 km) -> ČE: Černá hora (3 km) -> ČE: U pramene Vltavy (2 km) -> MO: Pramen Vltavy a Další pramen Vltavy (tam a zpět celkem 1,6 km) -> ČE: Na Strážní stezce (0,5 km) -> ČE: Pod Stráží (1 km) -> ČE: Bučina (2 km) -> ČE: Knížecí Pláně, rozc. (3 km) -> ČE: Knížecí Pláně, kostel (0,5 km) -> ČE: Červený potok, st. hr. (1,5 km) -> ČE: Stodůlky (2 km) -> ČE: Žďárek (1,5 km) -> ČE: Pod Žďáreckou horou (0,5 km) -> ČE: Josefov (1,2 km) -> ČE: Nad hor. Světlými horami -> ČE: Strážný, Na kapličce (3 km)

Zajímavosti na trase: pramen Vltavy, železná opona Bučina, Knížecí Pláně (bývalá horská osada na holé planině; ruiny kostela a obnovený historický hřbitov).

4. etapa (43,5 km)

Strážný, Na kapličce -> ČE: U krmelce (1 km) -> ČE: U dolní silnice (1 km) -> ČE: Dolní Cazov (2 km) -> ČE: Mlaka-Zlatá stezka (3 km) -> ČE: Krásná Hora, rozc. (1,8 km) -> ČE: V podkově (1,7 km) -> ČE: Nové Údolí, žst. (2,5 km) -> ČE: Rosenauerův pomník (4 km) -> ČE: Třístoličník (3,5 km) -> ČE: Trojmezná (3 km) -> ČE: Trojmezí (1 km) -> ČE: Rakouská louka (1 km) -> ČE: Plechý (0,5 km) -> ČE: Rakouská cesta I/10 (2,5 km) -> ČE: Studničná (2 km) -> ČE: Hraničník (1 km) -> ČE: Smrčina (2 km) -> ČE: U tokaniště (4 km) -> ČE: Zadní Zvonková, rozc. (3,5 km) -> ČE: Přední Zvonková (2,5 km)

Zajímavosti na trase: Nové Údolí (Muzeum Pošumavské železnice, Pošumavská jižní dráha - nejkratší mezinárodní železnice na světě), Rosenauerův pomník, Třístoličník (skalní žulové věže na vrcholu), Plechý (nejvyšší vrchol české i rakouské části Šumavy)

5. etapa (32,5 km)

Přední Zvonková -> ČE: Horní Pestřice (5 km) -> ČE: Kyselov, rozc. (4,5 km) -> ČE: Rozcestí u mostu (2 km) -> ČE: Janova cesta (1 km) -> Růžová cesta (3,5 km) -> ČE: Svatý Tomáš (3,5 km) -> ČE: Uhliště (2,5 km) –> ČE: Přední Výtoň (4,5 km) -> Lipno nad Vltavou (po silnici 6 km)

Zajímavosti na trase: Rakovská zátoka (jediné místo na Lipně, kde při vyšším stavu vody sahá hladina Lipna až do Rakouska, hraniční mezníky jsou zde postaveny na dřevěných kůlech; při nižším stavu hladiny je v zátoce vidět spousta obnažených kořenů stromů), Vítkův hrádek (nejvýše položená zřícenina v České republice), Přední Výtoň u Lipna (farní kostel svatého Filipa a Jakuba, krásná travnatá pláž), Lipno nad Vltavou (přehradní hráz, vodní elektrárna).

Nouzová nocoviště na Šumavě

Převážná část trasy vede národním parkem Šumava, kde platí zákaz stanování, ale i jakéhokoliv bivakování ve volné přírodě. Pro přenocování je možné využít pouze speciální nouzová nocoviště, kterých je v národním parku zřízeno celkem 6 (stav k roku 2011): Hůrka, Poledník, Modrava, Bučina, Strážný a Nové Údolí; viz návštěvní řád nouzových nocovišť.


Zobrazení na mapě:

 

Tipy v okolí:

Kategorie: Akce (1) ~ Obce (1) ~ Oblasti (3) ~ Pohostinství (16) ~ Průvodci (1) ~ Půjčovny (1) ~ Relaxace (7) ~ Sport (8) ~ Ubytování (21) ~ Výlety (2) ~ Zábava (4) ~ Zajímavosti (138)
Novohradské hory

Novohradské hory

rozsáhlé a téměř neosídlené lesy při česko-rakouské hranici — Velmi dobře zachovalá oblast na jihu Čech u rakouských hranic, jež byla po dlouhá desetiletí zakázanou zónou u železné opony. Horské hluboké lesy se zaniklými sklářskými osadami střídají podhorské pastviny s venkovskými samotami a menšími obcemi.Černé a Čertovo jezero

Černé a Čertovo jezero

největší ledovcová jezera v České republice — Významná národní přírodní rezervace v CHKO Šumava. Předmětem ochrany jsou 2 ledovcová jezera, která patří k největším v ČR. Mezi oběma jezery probíhá hlavní evropské rozvodí. V území výskyt vzácné květeny a zvířeny. Pohyb pouze po značených cestách.Prášilské jezero

Prášilské jezero

ledovcové jezero na východním výběžku hory Poledník — Ledovcové jezero, nacházející se na východním výběžku hory Poledník (1315 m n. m.) s rozhlednou, nedaleko obce Prášily, v I. zóně národního parku Šumava. Zaujímá rozlohu cca 3,91 ha, je 280 m dlouhé, 180 m široké a až 15 m hluboké.Plešné jezero

Plešné jezero

ledovcové jezero pod horou Plechý na Šumavě — Jezero ledovcového původu, nacházející se cca 8 kilometrů západně od obce Nová Pec pod horou Plechý (1378 m n. m.), v I. zóně národního parku Šumava v přírodní památce Trojmezná hora. Na hrázi Plešného jezera začíná zážitková stezka Duch pralesa.Bílá strž

Bílá strž

romantické údolí s největším vodopádem na Šumavě — Hluboce zaříznuté kaňonovité údolí Bílého potoka s největším vodopádem na Šumavě. Vodopád je tvořen několika stupni s celkovou výškou 13 metrů. V okolí vodopádu se dochovaly zbytky původních lesů pralesovitého rázu. Národní přírodní rezervace.Jezero Laka

Jezero Laka

nejmenší a nejvýše položené ledovcové jezero na Šumavě — Nejmenší (2,78 ha) a nejvýše položené (1096 m n. m.) jezero ledovcového původu na české straně Šumavy. Leží na svahu hory Plesná a od ostatních šumavských ledovcových jezer se odlišuje rašelinným dnem a typickými rašelinnými plovoucími ostrůvky.Hrad Kašperk

Hrad Kašperk

nejvýše položený královský hrad v Čechách — Gotický hrad z r. 1356 u obce Kašperské Hory na hranici národního parku Šumava. Leží v nadmořské výšce 886 m a představuje nejvýše položený královský hrad v Čechách. Z hradních věží je krásný panoramatický výhled. Natáčela se zde pohádka Anděl Páně.Hrad Velhartice

Hrad Velhartice

středověký gotický hrad s ojedinělým kamenným mostem — Gotický hrad a pozdně renesanční zámek, nacházející se nad obcí Velhartice v blízkosti chráněné krajinné oblasti Šumava. Jedná se o dispozičně ojedinělou stavbu s mohutným kamenným mostem, který v hradních areálech střední Evropy nemá obdoby.Povydří

Povydří

kaňonovité údolí šumavské řeky Vydry s naučnou stezkou — Balvanitý kaňon řeky Vydry táhnoucí se mezi bývalou osadou Antýgl a osadou Čeňkova Pila v I. zóně národního parku Šumava. Po pravém říčním břehu prochází naučná stezka. Území patří k nejkrásnějším místům Šumavy a je chráněno jako přírodní památka.Boubínský prales

Boubínský prales

po staletí člověkem nedotčená příroda v srdci Šumavy — Unikátní národní přírodní rezervace v chráněné krajinné oblasti Šumava poblíž obce Kubova Huť, jejíž nejcennější bukosmrkové jádro s až 400 let starými stromy zůstalo po staletí nedotčeno. Územím vede naučná stezka. Na vrcholu Boubín rozhledna.Kontaktní informace

Správa NP a CHKO Šumava
1. máje 260
Vimperk
385 01
Tel.:[+420] 388 450 111
Email:vimperk@npsumava.cz
Web:www.npsumava.cz

Poloha

GPS:
49°12'48.080"N, 13°10'23.611"E
Kraj:Jihočeský kraj, Plzeňský kraj
Okres:Český Krumlov, Klatovy, Prachatice
Obec:Hamry-Hojsova Stráž

Doporučení

Šumava je obrovské území, nabízející tolik krásných míst, k jejichž úplnému poznání by byl zapotřebí snad celý lidský život. Tento trek je jakýmsi "průřezem" Šumavy, při kterém mohou turisté pozorovat měnící se tvář šumavské krajiny od hlubokých lesů, přes holé hřebeny s dalekými výhledy, rozlehlé pastviny zaniklých osad, šumavské slatě, kary ledovcových jezer apod. Trasa je poměrně dlouhá, vede převážně po zpevněných pohraničních stezkách a je proto náročnější pro nezkušená chodidla - doporučuji trekové hole a dobře prošlápnuté pohorky, chůze má pak lepší švih :) Sám jsem tuto trasu prošel v období pozdního babího léta na podzim roku 2011 za 4,5 dne s průměrnou délkou 34 km denně. Rychlejší tempo snad ani nemá smysl, je totiž také fajn si za pěkného počasí lehnout na šumavskou pastvinu, "nasávat" sluníčko, poslouchat šumavské ticho a nerušeně relaxovat :)

Luboš Moravec

provozovatel cestovatelského portálu iTRAS

itras.cz ~ [+420] 777 819 117 ~ info@itras.cz


© 2009–2024 iTRAS. Všechna práva vyhrazena.webdesign: Ladzo.cz