iTRAS > Katalog > Novohradské hory

Novohradské hory

rozsáhlé a téměř neosídlené lesy při česko-rakouské hranici

Novohradské hory

Přírodní park Novohradské hory se rozkládá na samém jihu Čech východně od Šumavy, kterou v mnohém připomíná. Je vymezen obcemi Nové Hrady, Žumberk, Benešov nad Černou a Malonty a těsně přiléhá k rakouské hranici, za níž pokračuje jako přírodní park Nordwald. Území bylo po dlouhá desetiletí zakázanou zónou u železné opony a je velmi dobře zachovalé – horské hluboké lesy se zaniklými sklářskými osadami střídají podhorské pastviny s venkovskými samotami a menšími obcemi. Turisty teprve objevovaný kout naší země.

Autor článku: Luboš Moravec | poslední aktualizace: 8. července 2013

Kategorie: Oblasti

Fotogalerie:

Krajina u rakou…Bizarní skály u…Huťský rybník u…Samota v obecní…


Další informace:

Turistika v Novohradských horách

Novohradské hory zatím nemají tak dobře vyvinutou síť turistických tras jako sousední Šumava, územím ale vedou četné pěšiny a zpevněné cesty, které zde vznikly převážně v době železné opony a jsou ideální pro pěší turistiku i cykloturistiku. K nejoblíbenějším výletním cílům patří lesopark Terčino údolí u Nových Hradů a Kraví hora s rozhlednou u Hojné Vody. V oblasti jsou zřízeny i následující naučné stezky:

Nejstarší pralesní rezervace ve střední Evropě

Již v roce 1838 nechal tehdejší majitel novohradského panství, Jiří František August Buquoy, prohlásit v Novohradských horách nejcennější a dosud nenarušené lesní porosty pralesovitého charakteru za chráněné rezervace, které měly budoucím generacím sloužit jako ukázka zdejších původních lesů – patří k nim Žofínský prales a prales Hojná voda, jež jsou zároveň nejstarší chráněná území v ČR i v celé střední Evropě.

Bizarní skalní útvary

Na mnoha místech Novohradských hor, především v okolí Hojné Vody a Dobré Vody (Kraví, Kuní a Vysoká hora), se vyvinuly atraktivní žulové skály nejrozmanitějších tvarů. Asi nejznámějšími skalními útvary jsou Napoleonova hlava na Kraví hoře a svým původem záhadná kamenná pyramida u Pasek. Další působivá skaliska je možné navštívit v lokalitách Kamenec, Pivonické skály či na česko-rakouské hranici u Kamenného rybníka.

Rybníky pro plavení dřeva

V letech 1778–1783 byl v Novohradských horách realizován projekt zvaný buquoyská vodní cesta, který spočíval v úpravě místních toků a vybudování důmyslného systému vodních nádrží (tzv. klauz neboli zdrží) tak, aby byla umožněna plavba dřeva (voroplavba). Tato vodní cesta není hospodářsky využívána již od roku 1947, ale některé její části jsou v krajině rozpoznatelné dodnes – typickými ukázkami jsou např. původní klauzury Huťský rybník, Zlatá Ktiš, Pohořský rybník, Kapelunk aj.

Sklářství na Novohradsku

Sklářský průmysl se v Novohradských horách rozvíjel od 2. poloviny 17. století, největší rozmach však zaznamenal až v 18. století. V území vzniklo a zaniklo mnoho skláren a sklářských osad, např. Terčí Huť, Stříbrná Huť, Skelná Huť, Staré Hutě, Nové Hutě, Údolí a další. Ve sklárnách se nejprve vyrábělo méně kvalitní zelené sklo, později se úroveň sklářství pozvedla a začalo se vyrábět syté červené sklo barvené manganem a zvláštní sklo zvané hyalit – tento druh skla vynalezl Jiří František Buquoy (1781–1851) a výrobky z něj byly světově uznávané. Sklářství v Novohradských horách definitivně zaniklo v polovině 19. století, kdy už povětšinou nedokázalo konkurovat ostatním sklářským regionům.

Zaniklé osady a bývalé vesnice

V Novohradských horách se nachází několik desítek zaniklých osad a bývalých vesnic. Některé z nich jsou zcela opuštěné (Stříbrné Hutě, Janovy Hutě, Skelná Huť, Klepná, Dolní Příbraní, Mýtiny, …), z jiných zbyla pouze osamocená stavení (Pohoří na Šumavě, Cetviny). Některé osady zůstaly po celou dobu pouze zčásti obydlené (Černé Údolí, Staré Hutě, …) nebo jejich původní stavení byla přestavěna na rekreační objekty (Bedřichov).

I dnes po zrušení hraničního pásma se jen velmi zvolna vrací život do některých dříve nepřístupných osad a vesniček (Dlouhá Stropnice, Šejby, Žofín a jiné). Pouze při okraji a jen ojediněle v nitru Novohradských hor zůstalo několik osad, vesnic a městeček, z nichž lidé nebyly zcela vystěhováni a život v nich pokračoval i za totality – nyní jsou jakýmisi vstupními branami do Novohradských hor (Nové Hrady, Horní Stropnice, Hojná Voda, Dobrá Voda, Benešov nad Černou aj.).

Zajímavosti z Novohradských hor:

Externí odkazy:


Zobrazení na mapě:

 

Tipy v okolí:

Kategorie: Akce (2) ~ Obce (1) ~ Oblasti (3) ~ Pohostinství (4) ~ Průvodci (1) ~ Relaxace (2) ~ Sport (4) ~ Ubytování (8) ~ Výlety (1) ~ Zábava (3) ~ Zajímavosti (86)
Šumava

Šumava

zelená střecha Evropy — Národní park a chráněná krajinná oblast Šumava spolu s přilehlým Bavorským lesem tvoří největší lesní komplex ve střední Evropě. Nacházejí se zde horské smrkové lesy, pralesy, rozlehlá rašeliniště a ledovcová jezera. Biosférická rezervace UNESCO.Přechod Šumavy

Přechod Šumavy

trek napříč Šumavou od Hojsovy Stráže do Lipna nad Vltavou — 153 km trasa národním parkem Šumava z Hojsovy Stráže do Lipna nad Vltavou. Turisté navštíví odlesněné hřebeny s krásnými výhledy, bukovosmrkové pralesy, rozlehlé pastviny, slatě, zaniklé horské osady, původní ledovcová jezera a další zajímavá místa.Přehrada Lipno

Přehrada Lipno

největší vodní plocha v ČR přezdívaná české moře — S rozlohou cca 4 650 ha největší vodní nádrž v ČR, symbolicky označovaná za české moře. Byla vybudována v jižních Čechách na řece Vltavě v letech 1952–1959 z protipovodňových důvodů. Téměř celá spadá do CHKO Šumava; oblíbená rekreační oblast.Schwarzenberský plavební kanál

Schwarzenberský plavební kanál

vodní kanál spojující povodí řek Vltavy a Dunaje — Cca 44 kilometrů dlouhý vodní kanál v chráněné krajinné oblasti a národním parku Šumava, spojující povodí řek Vltavy a Dunaje a v minulosti sloužící k zásobování Vídně palivovým a stavebním dřívím. Mimořádná technická památka jižních Čech.Dívčí Kámen

Dívčí Kámen

rozsáhlá zřícenina hradu na skalním ostrohu u Třísova — Rozsáhlá zřícenina původně rožmberského hradu z roku 1349 na skalnatém ostrohu nad soutokem Křemžského potoka a Vltavy u Třísova v Blanském lese. V prostorách hradu se pravidelně pořádají koncerty, historická, šermířská a divadelní vystoupení.Holašovický kruh

Holašovický kruh

jihočeské Stonehenge — Novodobá megalitická stavba připomínající slavné anglické megality Stonehenge či Rollright Stones; podle psychotroniků má údajně nejsilnější energii ze všech tuzemských megalitů postavených člověkem. Kruh má průměr 30 m a tvoří jej 25 obřích kamenů.Blanice

Blanice

řeka s největší populací perlorodky říční ve střední Evropě — Národní přírodní památka a evropsky významná lokalita na horním toku řeky Blanice na Šumavě, mezi osadami Blažejovice a Arnoštov, kde žije v největší středoevropské populaci kriticky ohrožená perlorodka říční (Margaritifera margaritifera).Muzeum vltavínů

Muzeum vltavínů

poznejte příběh poslů z vesmíru — První muzeum vltavínů na světě. Uvidíte tu nejkrásnější kolekci vltavínů, která kdy byla veřejně vystavena a zábavnou formou se seznámíte s jejich tajuplným příběhem. Těšte se na herní prvky – hod meteoritem na Zem, virtuální prohlídka kráterů aj.Alšova jihočeská galerie

Alšova jihočeská galerie

gotické umění jižních Čech a Šumavy — Galerie patří do pětice největších institucí svého druhu v ČR. Představuje gotické umění jižních Čech a Šumavy a evropské umění 16.–19. stol.Hrad Rožmberk

Hrad Rožmberk

nejstarší sídlo Rožmberků — Tzv. růžový hrad ze 13. stol. je nejstarším sídlem Rožmberků. Dolní hrad je zmenšeninou krumlovského zámku. Údajně se tu zjevuje naše nejslavnější bílá paní, Perchta z Rožmberka.Kontaktní informace

KIC Nové Hrady
Nám. Republiky 46
Nové Hrady
373 33
Tel.:[+420] 386 362 195
Email:kic@novehrady.cz
Web:www.novehrady.cz

Poloha

GPS:
48°47'4.081"N, 14°46'44.112"E
Kraj:Jihočeský kraj
Okres:České Budějovice, Český Krumlov
Obec:Nové Hrady

© 2009–2024 iTRAS. Všechna práva vyhrazena.webdesign: Ladzo.cz