iTRAS > Katalog > Rejvíz

Rejvíz

nejrozsáhlejší rašeliniště severní Moravy a Slezska

Rejvíz představuje největší komplex vrchovištního rašeliniště, rašelinných lesů a rašelinných luk na severní Moravě a ve Slezsku. Nachází se nedaleko horské osady Rejvíz v první zóně chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Asi nejzajímavější částí Rejvízu je Velké mechové jezírko, ke kterému vede naučná stezka. Rejvíz je chráněn jako národní přírodní rezervace a zároveň představuje jádrové území Evropsky významné lokality Rejvíz.

Autor článku: Luboš Moravec | poslední aktualizace: 13. července 2014

Kategorie: Zajímavosti

Další informace:

Původ názvu Rejvíz

Název Rejvíz je odvozen od německého pojmenování Reihwiesen, což v překladu znamená bohaté louky. Původně tak byla pojmenována horská osada založená koncem 18. století, která s národní přírodní rezervací Rejvíz sousedí. V osadě je dodnes částečně zachována německá lidová architektura.

Naučná stezka Rejvíz

Národní přírodní rezervací Rejvíz návštěvníky provází stejnojmenná, cca 2 km dlouhá naučná stezka, která spojuje osadu Rejvíz s Velkým mechovým jezírkem. Na naučné stezce je instalováno několik informačních panelů, jež pojednávají o jednotlivých biotopech rezervace a o vývoji zdejšího rašeliniště. Částí stezky vede haťový chodník, u jehož začátku stojí informační středisko, kde se vybírá menší vstupné. Stezka je přístupná pouze pro pěší návštěvníky od 8:00 do 18:00 hod, viz aktuální informace v městském informačním centru Zlaté Hory.

Rejvíz - Velké mechové jezírko

Asi nejzajímavější částí národní přírodní rezervace Rejvíz je Velké mechové jezírko, které patří k největším rašelinným jezírkům v ČR. Rozloha rašeliniště je 0,17 ha, maximální délka činí 68,5 m, šířka 41 m a hloubka dosahuje až 3 m. Jezírko má nepravidelný oválný tvar, který vzniká díky odstředivému růstu rašelinných trsů. Vypouklé části těchto trsů se nazývají bulty, nižší části jsou šlenky. Rašelinná jezírka se nazývají blanky a jejich silně zamokřené okraje lagg.

Rejvíz - Malé mechové jezírko

Severovýchodně od Velkého mechového jezírka se nachází již téměř zarostlé Malé mechové jezírko. K jezírku nevede žádná turistická stezka a vstup k němu je přísně zakázán.

Vznik rejvízského rašeliniště

Rašeliniště Rejvíz vzniklo v době ústupu doby ledové asi před 6–7 tisíci lety. Původně bylo na místě dnešního rašeliniště několik prohlubenin s vodou, které postupně zarůstaly rašeliníkem až došlo ke spojení v jednu souvislou plochu rašeliniště. Původní smrkový les vlivem silného zamokření odumřel a byl postupně nahrazen porosty odolnější borovice blatky (Pinus uncinata). V nejnižších vrstvách rašeliniště lze ještě najít zbytky starých smrkových kmenů.

Květena Rejvízu

Rašelinná jezírka obklopuje blatkový bor, v jehož podrostu jsou časté kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), borůvka bažinná (Vaccinium uliginosum) a nádherně vonící rojovník bahenní (Ledum palustre). Přechodová rašeliniště a vrchoviště osídlují druhy jako masožravá rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) či suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum). Na loukách rostou hojně prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), violka bahenní (Viola palustris), méně často pak bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus) a lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum). Na sušších místech pak v červnu rozkvétá všivec ladní (Pedicularis sylvatica). V porostech keřových vrb vzácně roste nezelená orchidej korálice trojklanná (Corallorhiza trifida).

Živočichové Rejvízu

Tůně na rejvízských loukách jsou místem rozmnožování obojživelníků, z nichž nejzajímavější je výskyt stabilní populace čolka karpatského (Triturus montadoni). Z plazů žije na Rejvízu zmije obecná (Vipera berus), z významných ptáků zde pravidelně hnízdí chřástal polní (Crex crex). Na Rejvízu dále žijí glaciální relikty (pozůstatky z doby ledové) žluťásek borůvkový (Colias palaeno) a šídlo rašelinné (Aeschna subarctica). Zoologické průzkumy prokázaly, že rejvízské rašeliniště je nejbohatší na výskyt pavouků.

Externí odkazy:

Zimní cesta k Velkému mechovému jezírku na Rejvízu


Zobrazení na mapě:

 

Tipy v okolí:

Kategorie: Pohostinství (1) ~ Sport (1) ~ Ubytování (3) ~ Zábava (1) ~ Zajímavosti (17)
Zlatorudné mlýny

Zlatorudné mlýny

středověký hornický skanzen u obce Zlaté Hory — Středověké hornické muzeum, vybudované ve volné přírodě na řece Olešnici u Zlatých Hor v Údolí ztracených štol. K vidění jsou zlatokopecké sruby a funkční repliky zlatorudných vodních mlýnů ze 14. stol. Návštěvníci si mohou vyzkoušet rýžování zlata.Jeskyně Na Pomezí

Jeskyně Na Pomezí

nejrozsáhlejší mramorové jeskyně v České republice — Největší jeskynní systém v České republice vzniklý rozpouštěním mramoru. Pro zdejší jeskyně jsou typické dlouhé, úzké a vysoké chodby, které se místy rozšiřují v dómy s bohatou krápníkovou výzdobou. Vstup zpoplatněn. Národní přírodní památka.Praděd

Praděd

nejvyšší hora Moravy a Slezska — S nadmořskou výškou 1492 m nejvyšší hora Moravy a Slezska a pátá nejvyšší hora ČR.Nýznerovské vodopády

Nýznerovské vodopády

divoká soutěska s kaskádami a vodopády v Rychlebských horách — Kaskádovitá soustava vodopádů v divoké soutěsce na soutoku Stříbrného a Bučinského potoka u osady Nýznerov v Rychlebských horách. Soutěska je asi 110 metrů dlouhá s převýšením 14 metrů a nejvyšší vodopád měří cca 3 metry. Přírodní památka.Venušiny misky

Venušiny misky

obří skalní prohlubně na Smolném vrchu v Rychlebských horách — Žulové skalní prohlubně, připomínající obří mísy, nacházející se v malém skalním městečku na vrcholu kopce Smolný u obce Velká Kraš v Rychlebských horách. Největší mísa má průměr 1,5 m, hlobku přes 1 m a pojme asi 65 l vody. Národní přírodní památka.Obří skály

Obří skály

skalní hradba odkrytá větrnou smrští — Velmi působivá skaliska s výhledem do širokého okolí. Naleznete tu i různé skalní pokličky, skalní hřiby, skalní okno a další útvary.Velké Mechové jezírko

Velké Mechové jezírko

největší rašelinné jezírko v Jeseníkách — Rašelinné jezírko patří k největším v ČR. Je součástí národní přírodní rezervace Rejvíz a vede k němu naučná stezka.Kamenné mohyly Cesta života

Kamenné mohyly Cesta života

propojení přírody s člověkěm — Sochařská kompozice 11 objektů ze slezské žuly symbolizuje přírodní děje, lidskou existenci a jejich vzájemné propojení.Maria Hilf

Maria Hilf

přístav poutníků v lesích u Zlatých Hor — Poutní areál, který před 2. svět. válkou ročně navštěvovalo až 100 000 poutníků. Má lidem připomínat, že pokud nezačnou ctít lidský život, nebudou žít v míru.Borový

Borový

žulové skály s výraznou blokovitou odlučností — Zalesněný vrch s žulovými skalami s výraznou blokovitou odlučností. Vznikly zde tvary typické pro zvětrávání žul – především skalní mísy, výklenky, sedadla, voštiny, škrapy aj. Významná geologická lokalita. Národní přírodní památka.Kontaktní informace

Městské informační centrum
Bezručova 144
Zlaté Hory
793 76
Mobil:[+420] 584 425 397
Email:mic@zlatehory.cz
Web:www.zlatehory.cz

Poloha

GPS:
50°13'44.816"N, 17°17'52.447"E
Kraj:Olomoucký kraj
Okres:Jeseník
Obec:Rejvíz

© 2009–2024 iTRAS. Všechna práva vyhrazena.webdesign: Ladzo.cz