iTRAS > Katalog > Vyšenské kopce

Vyšenské kopce

druhově bohaté louky u Českého Krumlova s naučnou stezkou

Vyšenské kopce se nacházejí v jižní části chráněné krajinné oblasti Blanský les, asi 2,5 km severozápadně od Českého Krumlova. Jedná se o významný, druhově velmi bohatý komplex lesních, křovinných a travních společenstev, vázaných na vápencové podloží s řadou vzácných a chráněných druhů rostlin, hub a živočichů. Územím prochází naučná stezka Vyšenské kopce, jejíž součástí je také venkovní geologická expozice a botanická skalka. Lokalita je chráněna jako národní přírodní rezervace.

Autor článku: Luboš Moravec | poslední aktualizace: 13. července 2014

Kategorie: Zajímavosti

Další informace:

Historie Vyšenských kopců

Vyšenské kopce jsou člověkem ovlivňovány již od druhé poloviny 16. století, kdy začaly být využívány jako pastviny. Pravidelná pastva vedla ke vzniku otevřených a druhově pestrých travinobylinných společenstev v podobě, kterou známe dnes. Pro zachování přírodních hodnot Vyšenských kopců, zde pravidelně probíhají řízené zásahy proti zarůstání volných ploch náletem - využívá se ruční nebo mechanizované kosení a na některých místech i pastva ovcí a koz.

Naučná stezka Vyšenské kopce

Národní přírodní rezervací Vyšenské kopce vede stejnojmenná naučná stezka. Měří 2,5 km, je určena pouze pro pěší a začíná před budovou Správy CHKO Blanský les v obci Vyšný u Českého Krumlova. Součástí naučné stezky je kromě informačních cedulí také venkovní geologická expozice a botanická skalka s přehlídkou nejhojnějších rostlinných druhů Vyšenských kopců.

Vzácná květena

Vyšenské kopce jsou domovem mnoha vzácných, ohrožených a chráněných druhů rostlin. Rostou zde např. orchideje okrotice červená (Cephalanthera rubra) a kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), dále lilie zlatohlavá (Lilium martagon), oměj různolistý (Aconitum variegatum), sasanka lesní (Anemone sylvestris), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), hořec křížatý (Gentiana cruciata), záraza bílá (Orobanche alba) a další.

Externí odkazy:


Zobrazení na mapě:

 

Tipy v okolí:

Kategorie: Akce (1) ~ Oblasti (3) ~ Pohostinství (3) ~ Průvodci (1) ~ Relaxace (2) ~ Sport (4) ~ Ubytování (7) ~ Výlety (1) ~ Zábava (1) ~ Zajímavosti (40)
Šumava

Šumava

zelená střecha Evropy — Národní park a chráněná krajinná oblast Šumava spolu s přilehlým Bavorským lesem tvoří největší lesní komplex ve střední Evropě. Nacházejí se zde horské smrkové lesy, pralesy, rozlehlá rašeliniště a ledovcová jezera. Biosférická rezervace UNESCO.Blanský les

Blanský les

zalesněný hornatý pás ve tvaru podkovy v předhůří Šumavy — Převážně zalesněný hornatý pás ve tvaru podkovy svírající Křemžskou kotlinu s mozaikou lesíků, polí, luk a vesnic s hodnotnou lidovou architekturou (UNESCO!). Nacházejí se zde mj. původní bučiny a vzácné hadcové bory. Chráněná krajinná oblast.Novohradské hory

Novohradské hory

rozsáhlé a téměř neosídlené lesy při česko-rakouské hranici — Velmi dobře zachovalá oblast na jihu Čech u rakouských hranic, jež byla po dlouhá desetiletí zakázanou zónou u železné opony. Horské hluboké lesy se zaniklými sklářskými osadami střídají podhorské pastviny s venkovskými samotami a menšími obcemi.Přechod Šumavy

Přechod Šumavy

trek napříč Šumavou od Hojsovy Stráže do Lipna nad Vltavou — 153 km trasa národním parkem Šumava z Hojsovy Stráže do Lipna nad Vltavou. Turisté navštíví odlesněné hřebeny s krásnými výhledy, bukovosmrkové pralesy, rozlehlé pastviny, slatě, zaniklé horské osady, původní ledovcová jezera a další zajímavá místa.Přehrada Lipno

Přehrada Lipno

největší vodní plocha v ČR přezdívaná české moře — S rozlohou cca 4 650 ha největší vodní nádrž v ČR, symbolicky označovaná za české moře. Byla vybudována v jižních Čechách na řece Vltavě v letech 1952–1959 z protipovodňových důvodů. Téměř celá spadá do CHKO Šumava; oblíbená rekreační oblast.Schwarzenberský plavební kanál

Schwarzenberský plavební kanál

vodní kanál spojující povodí řek Vltavy a Dunaje — Cca 44 kilometrů dlouhý vodní kanál v chráněné krajinné oblasti a národním parku Šumava, spojující povodí řek Vltavy a Dunaje a v minulosti sloužící k zásobování Vídně palivovým a stavebním dřívím. Mimořádná technická památka jižních Čech.Dívčí Kámen

Dívčí Kámen

rozsáhlá zřícenina hradu na skalním ostrohu u Třísova — Rozsáhlá zřícenina původně rožmberského hradu z roku 1349 na skalnatém ostrohu nad soutokem Křemžského potoka a Vltavy u Třísova v Blanském lese. V prostorách hradu se pravidelně pořádají koncerty, historická, šermířská a divadelní vystoupení.Blanice

Blanice

řeka s největší populací perlorodky říční ve střední Evropě — Národní přírodní památka a evropsky významná lokalita na horním toku řeky Blanice na Šumavě, mezi osadami Blažejovice a Arnoštov, kde žije v největší středoevropské populaci kriticky ohrožená perlorodka říční (Margaritifera margaritifera).Muzeum vltavínů

Muzeum vltavínů

poznejte příběh poslů z vesmíru — První muzeum vltavínů na světě. Uvidíte tu nejkrásnější kolekci vltavínů, která kdy byla veřejně vystavena a zábavnou formou se seznámíte s jejich tajuplným příběhem. Těšte se na herní prvky – hod meteoritem na Zem, virtuální prohlídka kráterů aj.Hrad Rožmberk

Hrad Rožmberk

nejstarší sídlo Rožmberků — Tzv. růžový hrad ze 13. stol. je nejstarším sídlem Rožmberků. Dolní hrad je zmenšeninou krumlovského zámku. Údajně se tu zjevuje naše nejslavnější bílá paní, Perchta z Rožmberka.Kontaktní informace

Informační centrum
Náměstí Svornosti 2
Český Krumlov
381 01
Tel.:[+420] 380 704 622
Email:info@ckrumlov.cz
Web:www.ckrumlov.info

Poloha

GPS:
48°49'23.902"N, 14°17'50.017"E
Kraj:Jihočeský kraj
Okres:Český Krumlov
Obec:Vyšný - Český Krumlov

© 2009–2024 iTRAS. Všechna práva vyhrazena.webdesign: Ladzo.cz