iTRAS > Katalog > České středohoří

České středohoří

zahrada Čech

České středohoří

České středohoří představuje sopečné pohoří, které je v České republice zcela ojedinělé. Ze zdejší rovinaté krajiny vystupují vysoké kopce kuželovitých a kupovitých tvarů, lesy jsou řídké, prostoupené stepními trávníky. Díky vhodným přírodním podmínkám bylo České středohoří velmi brzy osídleno a kultivováno člověkem. Od poloviny 19. století se zde začalo rozvíjet ovocnářství a dosáhlo tak vysoké úrovně, že se dnes Českému středohoří často přezdívá zahrada Čech. Chráněná krajinná oblast.

Autor článku: Luboš Moravec | poslední aktualizace: 12. listopadu 2014

Kategorie: Oblasti

Fotogalerie:

Pohled na České…Porta Bohemica,…Hlaváček jarní …Vaňovský vodopá…


Další informace:

Důvod vyhlášení chráněné krajinné oblasti

České středohoří bylo za chráněnou krajinnou oblast vyhlášeno především pro svůj mimořádný krajinný ráz, zapříčiněný dávnou sopečnou činností – podobná území bychom v Evropě našli nejblíže až v Polsku (Park krajobrazowy Chelmi), Francii (pohoří Auvergne) a Itálii. České středohoří je sice vlivem člověka téměř bezlesé, za to však pečlivě opečovávané. Zdejší přírodní podmínky řadí České středohoří k nejbohatším botanickým územím v České republice.

Symbol chráněné krajinné oblasti

Symbolem chráněné krajinné oblasti České středohoří se stala chráněná rostlinka koniklec otevřený, jež je charakteristickým druhem zdejších stepních trávníků.

Turistika a volný čas

Turistickým centrem chráněné krajinné oblasti České středohoří je město Litoměřice. Vychází odtud většina významných turistických tras a každoročně se zde koná populární zahradnický veletrh Zahrada Čech.

Krajina Českého středohoří je pro turisty lákavá především pro svůj sopečný původ, který zdejším horám vtiskl charakteristický kupovitý a kuželovitý tvar. K nejnavštěvovanějším sopečným vrchům patří nejvyšší hora Českého středohoří Milešovka a bájná hora Říp.

S přírodovědnými a vlastivědnými hodnotami Českého středohoří návštěvníka nejlépe seznámí naučné stezky Pod Vysokým ostrým, Lovoš a Boreč.

Vegetace

České středohoří patří k nejméně zalesněným chráněným krajinným oblastem v České republice. Velké lesní komplexy zde úplně chybí, častěji jsou zastoupeny suché a slunné stráně mající charakter stepí a lesostepí. Některé sopečné kopce porůstají zachovalé šípákové doubravy a bučiny.

Květena

České středohoří patří k nejatraktivnějším a nejbohatším botanickým územím v České republice. Pestrost rostlin je dána vysokou rozmanitostí hornin v podloží a charakterem zdejší krajiny. V území převládají především teplomilné druhy rostlin rostoucí na odlesněných a prosluněných stráních, jako jsou např. koniklec otevřený (Pulsatilla patens), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), hlaváček jarní (Adonis vernalis), kavyl (Stipa sp.) a mnohé další. Významným druhem Českého středohoří je i tis červený (Taxus baccata), rostoucí na prudkých stráních v severní polovině území.

Zvířena

Nejzajímavější druhy živočichů najdeme především mezi třídou hmyzu. Na stepních lokalitách a v dubových lesích žije např. největší evropský brouk roháč obecný (Lucanus cervus), pakudlanka jižní (Mantispa styriaca), zlatohlávek skvostný (Cetonischema aeruginosa) či nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis). Pozornost zasluhují i někteří obratlovci, např. tažní ptáci jeřáb popelavý (Grus grus) či slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula). Do Českého středohoří ojediněle z Polska migruje i los evropský (Alces alces), který odtud dále míří na Šumavu.

Vodstvo

Chráněná krajinná oblast České středohoří je na vodní plochy poměrně chudá. Hlavním tokem Českého středohoří je řeka Labe, která územím protéká přibližně v severojižním směru a vytváří dramatickou krajinnou scenérii hluboko zaříznutého údolí, místy kaňonovitého rázu (např. kaňon Porta Bohemica). K významným tokům Českého středohoří patří i řeka Ploučnice, která je řekou velmi netypickou. Na svém horním toku totiž vytváří meandry a na dolním toku má spád horské řeky. Mezi větší vodní nádrže patří např. Žernosecké jezero, vzniklé po těžbě štěrkopísků, dále chovný rybník Chmelař a Velký rybník u Karlovky. Na území města Ústí nad Labem se využívají k rekreačním účelům podzemní termální prameny. V obci Břvany v údolí Hradeckého potoka se jímá minerální voda známá jako stolní voda Praga.

Geologie

Sopečná minulost vtiskla Českému středohoří neopakovatelný vzhled. Z rovinaté krajiny vystupují vysoké kopce kuželovitých a kupovitých tvarů, které v České republice nikde jinde nespatříme. Okolí obcí Třebenice a Třebívlice je světově proslulé výskytem českého granátu. Nejbohatší naleziště představuje návrší Linhorka - zde byly dokonce jako na jediném místě v celé Evropě nalezeny 3 diamanty, které jsou nyní uloženy v mineralogických sbírkách Národního muzea v Praze.

Napsali o Českém středohoří

„Dejte neovlivněnému dítěti nakreslit mnoho hor, i nakreslí vám rytmus Českého středohoří. Rytmus spanilých kuželů a kup, jež vyskakují ze spleenu labské roviny a sedí pospolu jako nejdistingovanější kávová společnost.“V. E. Babka (prvorepublikový novinář)

Externí odkazy:


Zobrazení na mapě:

 

Tipy v okolí:

Kategorie: Obce (2) ~ Oblasti (1) ~ Pohostinství (4) ~ Průvodci (1) ~ Relaxace (1) ~ Sport (3) ~ Ubytování (7) ~ Výlety (1) ~ Zábava (2) ~ Zajímavosti (143)
České Švýcarsko

České Švýcarsko

unikátní pískovcové území evropského kontinentu — Rozsáhlé pískovcové území s jedinečným krajinným rázem. Nacházejí se zde četná skalní města s hlubokými kaňony a roklemi, vysoké skalní stěny, věže, skalní okna a brány, z nichž Pravčická brána se stala symbolem celé oblasti. Národní park.Pravčická brána

Pravčická brána

největší pískovcový skalní most v Evropě — S rozpětím 26,5 m největší pískovcový skalní most v Evropě, který byl v r. 2009 nominován do soutěže 7 nových divů světa. Nejnavštěvovanější místo národního parku České Švýcarsko. Národní přírodní památka.Jeskyně víl

Jeskyně víl

ledové království v Českém Švýcarsku — Pískovcový skalní převis s podzemními prostory, kde každoročně v zimě vzniká unikátní ledová výzdoba. Ze stropu a ze dna jeskyně vyrůstají ledové rampouchy různých velikostí, forem a tvarů a vytvářejí tak úžasnou podívanou.Panská skála

Panská skála

nejstarší chráněný geologický útvar v Čechách — Unikátní až 12 m vysoké čedičové sloupy pravidelného 5–6bokého tvaru, které odkryla těžba čediče v 19. století; svým seskupením připomínají píšťaly varhan, proto se také Panské skále přezdívá Kamenné varhany.Milešovka

Milešovka

nejvyšší hora Českého středohoří — Na Milešovce je každoročně zaznamenáno nejvíce bouří na našem území, proto se jí často přezdívá Hromová hora.Hrad Sloup

Hrad Sloup

česká Meteora a skalní sídlo poustevníků — Asi 30 m vysoká pískovcová skála, která s budovami na vrcholové plošině nápadně připomíná slavné skalní kláštery Meteora v Řecku. Téměř 100 let tu ve vytesaných skalních místnostech žili poustevníci, z nichž Samuel Görner se stal symbolem hradu.Mariina skála

Mariina skála

skalní vyhlídka s dřevěným altánem — Jedna z nejhezčích skalních vyhlídek národního parku České Švýcarsko. Pískovcová skála s altánkem skýtá zajímavá panoramata.Růžovský vrch

Růžovský vrch

nejvyšší hora Českého Švýcarska — Vysoký čedičový kužel sopečného původu, jemuž se pro svoji mohutnost a dominantnost v krajině přezdívá děčínská Fudžijama.Vaňovský vodopád

Vaňovský vodopád

nejvyšší vodopád Českého středohoří — S výškou 12 m nejvyšší vodopád v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Voda stéká po mohutných čedičových sloupech.Dolský mlýn

Dolský mlýn

zřícenina trojkolového vodního mlýna z roku 1515 — Zřícenina bývalého trojkolového vodního mlýna z r. 1515; od r. 2007 kulturní památka. Díky romantické poloze v kaňonu říčky Kamenice v národním parku České Švýcarsko si mlýn zahrál v pohádkách Pyšná princezna, Peklo s princeznou, Ztracený princ aj.Kontaktní informace

Správa CHKO České středohoří
Michalská 260/14
Litoměřice
412 01
Tel.:[+420] 416 576 611
Email:cstred@nature.cz
Web:www.ceskestredohori.nature.c…

Poloha

Doporučení

Snad nejmalebnější kout českého severozápadu. Ještě čeká na objevení. Vesničky jsou tiché, zádumčivé a penziony levné. Kromě Milešovky, Rané, Milé, Oblíku, Bořně a Borče budete mít většinu vrcholů sami pro sebe. Můžete také zkusit hledat nebo rýžovat český granát. Daleké výhledy, stepní kvítí, barevný hmyz a roztomilí sysli vás jednoduše nadchnou.

Martin Bareš

průvodce severočeskou industriální i nedotčenou krajinou

www.offroadsafari.cz ~ [+420] 605 231 697 ~ martin@offroadsafari.cz


© 2009–2024 iTRAS. Všechna práva vyhrazena.webdesign: Ladzo.cz