iTRAS > Katalog > Nové Mlýny

Nové Mlýny

soustava 3 přehradních nádrží na jižní Moravě pod Pálavou

Nové Mlýny

Soustava 3 přehradních nádrží na řece Dyji pod Pálavou, zvaná Nové Mlýny, byla vybudována v rámci plánů socialistického hospodářství jako rezervoár vody pro zamýšlené rozsáhlé zavlažovací kanály. Po revoluci v r. 1989 se však od úmyslu zavlažovací sítě upustilo a Nové Mlýny tak nikdy nedostály svého původního účelu – kvůli stavbě byl nadarmo zničen největší komplex lužních lesů v ČR. Dnes Nové Mlýny slouží především k rekreaci.

Autor článku: Luboš Moravec | poslední aktualizace: 5. května 2014

Kategorie: Zajímavosti

Fotogalerie:

Nové Mlýny a ob…Vodní dílo Nové…Nové Mlýny – ko…Osamělý strom v…


Základní informace

Mušovská přehrada (horní nádrž)

Mušovská přehrada byla napuštěna v roce 1979, má rozlohu 528 ha a maximální hloubku 4 metry. Je vhodná především pro rekreaci a vodní sporty. Významným rekreačním centrem Mušovské přehrady je obec Pasohlávky, zejména pak blízký autokemp Merkur, kde funguje půjčovna windsurfingu, člunů a kol. K dispozici je i minigolf, sportovní trampolíny, hřiště na plážový volejbal, kurty na tenis a nohejbal a další atrakce. Turistickou nabídku na Mušovské přehradě dále rozšiřuje pravidelná lodní doprava.

Nedaleko Mušovské přehrady se nachází významné archeologické naleziště Hradisko u Mušova, které mapuje římské vojenské ležení z doby vlády římského císaře Marka Aurelia a vojenský tábor části X. římské legie sídlící zde počátkem 2. století n. l.

Věstonická přehrada (střední nádrž)

Věstonická přehrada byla v roce 1994 vyhlášena jako přírodní rezervace s několika umělými ostrůvky pro hnízdění ptáků. Vodní nádrž obklopují významné mokřadní ekosystémy, jež jsou zařazeny do režimu ochrany mezinárodní Úmluvy o mokřadech (tzv. Ramsarská úmluva). Věstonická přehrada je významným zimovištěm pro četné druhy ptáků, jako jsou např. severské husy, morčáci či mořští orli. Každým rokem na ostrůvcích hnízdí také kachny divoké, husy velké, v letních měsících lze spatřit dokonce volavky červené.

Na jednom z ostrůvků Věstonické nádrže je zachován románsko gotický kostel sv. Linharta z přelomu 12. a 13. století, který je jediným pozůstatkem po vsi Mušov, která byla Věstonickou nádrží zatopena. Na jiném z ostrovů se nachází významná archeologická lokalita Na Pískách, která se vyznačuje nálezem více než 2 tisíc hrobů z období Velké Moravy.

Novomlýnská přehrada (dolní nádrž)

Novomlýnská přehrada je se svoji rozlohou 1668 ha největší ze tří na sebe navazujících Novomlýnských nádrží. Rozkládá se pod romantickou zříceninou Dívčí hrady a slouží především pro rekreaci, vodní sporty a výrobu elektřiny. Podobně jako na Mušovské přehradě je i zde zřízena pravidelná lodní doprava, která vozí rekreanty mezi obcí Dolní Věstonice, světově proslulou svými archeologickými vykopávkami z doby lovců mamutů (např. nález keramické sošky Věstonická venuše), a vinařskou obcí Šakvice. V Novomlýnské nádrži si lze povšimnout vyčnívajících pahýlů mrtvých stromů – jedná se o stromy, které se při stavbě a harmonogramu napouštění nádrže nestihly odstranit.

Historie vodního díla Nové Mlýny

Nové Mlýny tvoří 3 přehradní nádrže, vybudované na toku řeky Dyje v letech 1975 až 1989. Hlavním důvodem výstavby byly plány socialistického hospodářství na rozsáhlé systémy zavlažovacích kanálů. Zaplavením oblasti zaniklo přibližně 1 200 ha původních a zcela unikátních lužních lesů. Systém závlah nakonec nebyl nikdy dobudován, většina závlah se již rozpadla a jejich obnova by byla značně finančně náročná. Navíc, dnes již existují nové a úspornější technologie zavlažování. Nové Mlýny tak nikdy nesplnily svůj účel, pro který byly budovány.

Po protestech ekologických organizací a odborníků na životní prostředí byla alespoň snížena hladina prostřední nádrže a vytvořeny 2 ostrůvky, na kterých se obnovily původní lužní lesy.

Zničení nejcennější části podyjské údolní nivy

Voda novomlýnských nádrží zatopila jednu z biologicky nejcennějších a také nejkrásnějších částí podyjské údolní nivy. Zanikl nejrozsáhlejší československý slatinný mokřad – bažina Ponza, jeden z nejcennějších komplexů lužních lesů u nás, nivní louky a prastaré stromy – košaté solitérní duby s čapími hnízdy, bizarní hlavaté jilmy a rozložité hlavaté vrby, v jejichž korunách hnízdívaly kachny a husy.

Záchranná akce DNO!

Ještě před zatopením dotčeného území dobrovolní ochránci přírody spustili záchrannou akci DNO, během které vyrývali ze dna dolní novomlýnské nádrže bledule letní, sněženky a ladoňky vídeňské a přesazovali je na nová místa, především do dnešní NPR Křivé jezero. Potápěli se i do hlubin bažiny Ponza a přenášeli oddenky leknínů do střední novomlýnské nádrže a nových poříčních jezer. Akce trvala 8 let a podařilo se při ní přenést na 130 000 rostlin.

Externí odkazy:


Zobrazení na mapě:

 

Tipy v okolí:

Kategorie: Akce (3) ~ Obce (2) ~ Oblasti (3) ~ Pohostinství (20) ~ Průvodci (1) ~ Relaxace (4) ~ Sport (4) ~ Ubytování (20) ~ Výlety (2) ~ Zábava (4) ~ Zajímavosti (72)
Pálava

Pálava

kraj úrodných vinic a skalních stepí — Nejteplejší a nejsušší oblast České republiky. Místní krajinu tvoří úrodná pole a vinice, bělostné vápencové skály, dubové háje, skalní stepi a lesostepi s neobyčejně bohatou teplomilnou flórou a faunou. Chráněná krajinná oblast a památka UNESCO.Lednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál

zahrada Evropy — Krajina rozlehlých zámeckých zahrad, upravovaných záhonů s květinovými koberci, krásných lesů, vinic a rybníků. Území prostupují četné historické stavby, jako jsou lovecké zámečky, chrámy, kolonády a další architektonické skvosty. Památka UNESCO.Pohansko

Pohansko

archeologická památková rezervace a největší obora v ČR — Unikátní lužní krajina v jihovýchodním cípu Lednicko-valtického areálu. Lužní lesy zde prostupují četné vodní kanály, slepá ramena a rozlehlé louky se staletými duby. Počátkem 9. století zde vzniklo největší středověké hradiště ve střední Evropě.Děvín-Kotel-Soutěska

Děvín-Kotel-Soutěska

dokonalá iluze prosluněného Středomoří — Nejkrásnější a nejvzácnější stepní oblast v ČR. Zdejší vápencová bradla, zříceniny hradů, horko, vinice i přilehlé „moravské moře“ vytvářejí dokonalou iluzi prosluněného Středomoří.Zámek Lednice

Zámek Lednice

přepychové letní sídlo Lichtenštejnů — Zámek patří k nejnavštěvovanějším památkám na Moravě. Sloužil jako majestátní a honosné letní sídlo rodu Lichtenštejnů.Zámek Valtice

Zámek Valtice

monumentální rezidence a rodové sídlo Lichtenštejnů — Původně hrad, založený již ve 12. stol., později knížecí rezidence a rodové sídlo Lichtenštejnů v hlavním městě vína, Valticích na Moravě. Vnitřní expozice znázorňuje život bohaté šlechty. V zámeckých sklepích sídlí degustační expozice Salon vín ČR.Minaret

Minaret

působivá rozhledna Lednicko-valtického areálu — Nejstarší romantická stavba Lednicko-valtického areálu a vůbec nejvyšší stavba tohoto druhu v neislámských zemích. Pro návštěvníky jsou zpřístupněny tři vyhlídkové ochozy s nádherným výhledem na lednický park, Pálavu a Bílé Karpaty. Vstup zpoplatněn.Janův hrad

Janův hrad

romantická napodobenina zříceniny středověkého hradu — Umělá romantická zřícenina středověkého hradu u Lednice na Moravě, kterou nechal vystavět v roce 1801 kníže Jan Lichtenštejnský. Stavba sloužila jako lovecký zámeček a myslivna. Panstvo se zde shromažďovalo v době honů a pořádalo tu bohaté hostiny.Naučná stezka Děvín

Naučná stezka Děvín

výlet přírodovědecky mimořádnou rezervací v CHKO Pálava — Trasa naučné stezky vede národní přírodní rezervací Děvín-Kotel-Soutěska, která patří k nejcennějším chráněným územím v CHKO Pálava. Bylo zde nalezeno více než 600 druhů rostlin, což je takřka čtvrtina všech rostlinných druhů, vyskytujících se v ČR.Reistna

Reistna

klasicistní kolonáda a romantická vyhlídka — Vyhlídková stavba z počátku 19. stol., postavená jako vzpomínka knížete Jana Josefa I. z Lichtenštejna na své zesnulé předky. Kolonáda Reistna se nachází nad obcí Valtice v nadmořské výšce 291 m a je nejvyšším bodem Lednicko-valtického areálu.Kontaktní informace

Turistické informační centrum
Pasohlávky
Pasohlávky
691 22
Tel.:[+420] 519 427 624
Email:tic@pasohlavky.cz
Web:www.pasohlavky.cz

Poloha

GPS:
48°53'59.767"N, 16°37'17.860"E
Kraj:Jihomoravský kraj
Okres:Břeclav
Obec:Pasohlávky, Nové Mlýny

Doporučení

Velmi mě mrzí, že tak krásnou oblast kolem vodní nádrže nechávají obce zaneřáděnou odpadky. Asi se tak bezohledně chovají rybáři. Jejich chování je neomluvitelné, ale povolenka stojí celkem dost, takže bych z těchto peněz zaplatila brigádníky, kteří by si danou část udržovali v čistotě. Těším se a věřím, že příští rok bude situace jiná (9. 7. 2012).

Mila Kolkova

zaměstnanec Librexu

[+420] 737 756 894 ~ kolkula@seznam.cz


© 2009–2024 iTRAS. Všechna práva vyhrazena.webdesign: Ladzo.cz